Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 103 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
51 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mäggärv’. Külä, kudambas minä rodimoi
 1. Lopud kodi-ižandaižed da kodiemägaižed ei olgoi pahad, i elos enamban-se abutaba kaiken.
 1. Jumalaine tegi muga, miše siriči meiš mäniba i ei kosketanugoi meid kaik maman pahad holed: vanhoil päivil hän oliži voinu venuda čogas i tehtas sogedaks.
52 вепсский библейские тексты (переводные) Manitesiden, prostindan i uskondan polhe
(Manitesiden, prostindan i uskondan polhe)
 1. Ku sinun vel’l’ tegeb pahad sindai vaste, ka laji händast, a ku žalleičeb, miše om tehnu muga, ka prosti händast.
 1. 4Hot’ hän seičeme kerdad päiväs tegeb pahad sindai vaste i seičeme kerdad tuleb sanumaha: „Minä žalleičen, miše olen tehnu muga“, ka prosti händast
53 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mecižand da Mecemäg (Estilaine sarn)
 1. Hänele tegihe lujas žal’ emätedrižid, i nimidä pahad hän ei tegend niile.
 1. Muga ei tegend-ki nimidä pahad tedrale, läksi edemba.
54 вепсский библейские тексты (переводные) Melev kundleb da opendase
 1. 13 Ken ei kundle nevondoid, se tegeb ičeleze pahad,
  ken kundleb käsköid, se sab paukan.
55 вепсский библейские тексты (переводные) Melevan matk om varaidmatoi
 1. 15 Jäta nece te, ala astu sidäme,
  kärauda da mäne siriči,
  16 ved’ pahad ei magakoi, kuni ei tehkoi pahad.
56 вепсский библейские тексты (переводные) Melevuz’ da Jumalan varaiduz
 1. [Ved’ sinä ed teda, midä homnine päiv tob.]

  29 Ala tahtoi pahad läheližele,
  konz hän eläb varaidmata sinun rindal.
 1. 30 Ala ridle mehenke vigata,
  ku hän ei tegend sinei nimidä pahad.
57 вепсский библейские тексты (переводные) Melevuz’ johtutab kaikuččele pahan polhe
 1. 10 Konz melevuz’ tuleb sinun südäimehe
  i tedo tob hüvüt sinun henghe,
  11 ka el’genduz varjoičeškab sindai,
  a mel’ kaičeškab sindai,
  12 miše kaita sindai pahas tespäi,
  da kelhas mehespäi,
  13 heišpäi, ked jätaba oiktad ted,
  miše kävuda pimedoidme tropidme,
  14 ked ihastuba tehtes pahad,
  kenele mel’he oma pahad radod,
  15 kenen matkad oma värad,
  ked segoiba ičeze tropihe.
58 вепсский библейские тексты (переводные) Melevuz’ kucub
 1. Minä en navedi ülendelust, tahtod heiteldas hüväks,
  pahad ted, manitelijoid paginoid.
59 вепсский библейские тексты (переводные) Mi tegeb mehen paganaks?
(Mi tegeb mehen paganaks?)
 1. 19Vaiše südäimespäi lähteba pahad meletused, rikondad, verhan akanke vai mužikanke magadamižed, vedeluzelo, varghuded, kelhad väritused i pahad sanad toižiden polhe.
60 вепсский библейские тексты (переводные) Mi tegeb mehen paganaks?
(Mi tegeb mehen paganaks?)

 1. 21Ani mehen südäimespäi lähteba pahad meletused, verhan akanke magadamine, vedeluzelo, rikond,
 1. 22vargastuz, ažlakuz’, pahuz’, manitelend, kebn elo, kadehsil’m, pahad sanad Jumalad vaste, ülendeluz, meletomuz’.