Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 103 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
71 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Nikolajan muštoks
 1. Hänes ei olend nimidä pahad, sikš miše hän lujas armasti ičeze mamad, ičeze mad, maman kel’t kaik läheližid mehid”.
72 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Norišt da humalduzanehiden kävutand
 1. Sen täht lapsed tegeba äi pahad ečeleze da ičeze vanhembile.
73 вепсский библейские тексты (переводные) Oiktad pidab polestada
 1. 8 Kenel meles om tehta vaiše pahad,
  hän sab pahantahtojan nimen.
74 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Om-ik tärged valdale rahvahan mel’?
 1. Mašinad kivenke ajeleba lujas paksus, ned murendaba mugaki pahad ted.
75 вепсский библейские тексты (переводные) Opendused rahvahale
 1. 2 Kunigahan käregzumine om kuti levan äraidand,
  ken händast käregzoitab, se tegeb ičeleze pahad.
76 вепсский библейские тексты (переводные) Openikad pördasoiš
(Openikad pördasoiš)
 1. pahad henged-ki kundleba meid, konz käskem niile sinun nimel
 1. 19Minä andan teile valdan polkta küiden, skorpionoiden päle i vihanikan kaiken vägen päle, i ei ole nimidä, mi voiži tehta teile pahad.
77 вепсский библейские тексты (переводные) Ozoitezstarin vinpusadun kortomnikoiden polhe
(Ozoitezstarin vinpusadun kortomnikoiden polhe)

 1. 41 sanuiba: «Ned pahad mehed saba pahan lopun, i hän andab sadun kortomaha toižile mehile, kudambad ičeze aigan andaba hänele hänen palan sadunsatusespäi
78 вепсский библейские тексты (переводные) Pakikat, eckat, kolkotagat
(Pakikat, eckat, kolkotagat)

 1. 11I ku , pahad mehed, mahtat antta ičetoi lapsile hüvid lahjoid, ka sidä enamban teiden taivhaline Tat andab hüväd nenile, ked necidä hänel pakičeba.
79 вепсский библейские тексты (переводные) Pidembad muštatišed elon erazvuiččiš azjoiš
 1. 33 Sinun sil’mäd nägeba manituzkuvad,
  sinun südäin sanub pahad.
80 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Pipkutai
 1. Oreša ei varastand nimidä pahad, rohktas ajab živatoid kodihe.