Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 208 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
11 вепсский Северновепсский
причитания Anttihe mindei väges mehele
(Выдали меня насильно замуж)
 1. Vel’l’, armaz sina viikuško,

  tule sina pätničan sen koivh’aiženno,

  ehtned sada mindei, mina liineškanden eläb.
12 вепсский Северновепсский
сказки Apalon sv'atoi
(Аполлон святой)

 1. Nu, nece sledovatel' sanub:
  - Ala heikei, na sada rubl'ad dengeid.
13 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Arvokaz panend tedoho
 1. No Maria Ivanovna sanui, miše probuim, voim midä-se ut ozutada, voim sada uzid tedoid”.
14 вепсский Северновепсский
сказки Bohat vel'l' i gol'l’ vel'l'
(Богатый и бедный братья)

 1. Ühten kerdan gol'l’ läks’ mecha tomha luudįde oksid, mecas nägišt’ čoman lindun i duumeib:
  - Kut pidab nece lind sada?
15 вепсский диалектные тексты BOHATUZ. GOL’L’UZ’. Vepsläižed muštatišed
(БОГАТСТВО. БЕДНОСТЬ. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Ei sa den’goid sandal sada, pidab pidändal pidäda.
16 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Edahopenduz: hüvid i pahoid polid
 1. Hüvid polid om äi, ei tarbiž rigehtida paroile, lähtta kodišpäi aigemba, varastada transportad pahas säs, om enamb joudjad aigad, miše kodikahas as vaumitas paraks da sada tarbhaižid tedoid.
17 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ei sa abutada sille, ken iče ei tahtoi
 1. Nece andab voimust norištole sada uzid tedoid da mahtištod, toižin kacta sihe, kut pidab kaita meiden rahvahiden kel’t da kul’turad.
 1. Minun melen mödhe, nece om hüvä voimuz tundištadas Vengrian istorijanke, kul’turanke da arhitekturanke, diskutiruida suomalaiugrilaižiden rahvahiden problemoiš, jagatas mahtištol da sada sen toižilpäi rahvahilpäi.
18 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ekskursii Šoutjärven muzejas (Muzejan 50-voččeks jubilejaks)
 1. Muga eletihe vepsad sada vot tagaze.
19 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Eläm ühtes čomas mirus
 1. Čoman pohjoižen londusen keskes, hüvidenke da melentartuižidenke ristituidenke om mugoine hüvä voimuz täuttas elovägil, tüništuda da sada äi ilokahid melid, el’geta, miše kacmata erazvuiččihe rahvahuzihe kaik olem ühthižed, kaik eläm ühtes čomas mirus!
20 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ELDIA – oppindprojektan tegonsatuz
 1. ELDIA oppib ühtes polespäi ühten kelen pagižijad, toižes polespäi tahtoib sada satusid, kudambid voib rindatada niiden keskes i otta radho toižiden äikeližiden gruppiden da kel’vähištoiden oppindaha Evropas da toižiš tahoiš.
 1. Raport om lühetud angliankeližes raportaspäi läz kümnehe kerdaha: kelle lugijoišpäi om melentartušt, voiba sada enamban tedoid angliankeližes raportaspäi.
 1. Pagištoitandan abul tahtoitihe sada süvembid tedoid anketan küzundoiden temoiš.
 1. Vepsän kelel mänijad tegod abutaba paremba pagišta kelel niile, ken hondomba pagižeb, sada heiden passivized tedoid aktivižehe pagižendaha.
 1. Vepsänkeližiden kirjoiden levitamine i toižiden kirjoiden tulend kirjlaukoihe abutaba tehtas tutabikš i sada niid.
 1. Ühtes polespäi leved kacmine avaidab midä-ni ut karjalan i vepsän keliden nügüd’aigaližiš oloiš, toižes polespäi se vägenzoitab rahvahan ičetundmust, abutab sada uzid idejoid toižil vähäluguižil kel’kundoilpäi.
 1. TV:n, radion i lehtesiden radnikad mugažo voiba sada uzid idejoid toižiden kel’kundoiden kollegoišpäi.