Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 208 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
51 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kaičuz
 1. Vaiše suriš lidnoiš da küliš ristitud saupsihe ičeze pertiš, irdale lähttes sud krepiškanziba, sil’mäd očkiden taga peitäškanziba, käzile sormikod paneškanziba, a jäl’ghe irdad muilanke käded da rožan čomašti pezeškanzibanikut Gaved’ ei voi sada rahvast.
52 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kalatez voib tulda mel’he kaikuččele
 1. Nügüdaigahasai kalatadas, miše sada dengoid da sömäd.
 1. Ved’ kut om tärged ristitule sada hüvid melid i čomitada ozal ičeze elod!
53 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kändajan tark rad
 1. voiba sada da levitoitta tedoid ičeze kodikelel, kehitoitta ičeze kelen mahtoid.
54 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kargaidajad lindudHronika-kirjutez
 1. Ken lapsišpäi oli hotkemb, ka voi sada parahimid sobid.
 1. Minei tuli pähä, miše meiden adiv tahtoib sada necen käzipaikan lahjaks, sikš pordon seizub-ki sen rindal.
55 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Karina Karimovna
 1. Hän koverzi pän bokale, miše sada kelel murud, no napriba tulda varišad i küksiba näl’ghižen linduižen.
56 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Karjalan man kirjutai i runoilii
 1. Tundmused kirjoišpäi, rahvahan runotusespäi, ristituiden johtutesedkaik nece sünduti tahtod sada uzid tedoid i antta tedištadud azjoid toižile ristituile.
57 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Karjalan uded vezad
 1. Sel’genzoitihe, miše Kalevalan mas om sija, kus voib sada tarbhašt tervhuden täht pačakod.
58 вепсский диалектные тексты KÄZI
(рука)
 1. sada kädehe
 1. haug’ oli sur’, ka en voind sada kädehe
59 вепсский библейские тексты (переводные) Kelaz pertinpidäi
(Kelaz pertinpidäi)

 1. 6Sada batos-märad pühävoid, sanui nece.
 1. Nece mez’ sanui: Sada koros-märad nižud.
60 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kipinä vaumičese jubilejaks
 1. Nügüd’ meiden vepsläižil lapsil om voimuz sada nel’l’ kerdad vodes kulehtez, miččes kaik 24 lehtpol’t oma vepsän kelel.