Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 76 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
21 вепсский библейские тексты (переводные) Ižandan varaiduses
 1. 17
  1 Om paremb kuiv leibkorišk da senke mir,
  mi pert’ täuz’ piruid da ridoid.
22 вепсский библейские тексты (переводные) Jumal i himo olda elokahan
(Jumal i himo olda elokahan)
 1. Ku sinun sil’mäd oma tervhed, ka kaik sinun hibj-ki linneb täuz’ lämoid.
23 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kargaidajad lindudHronika-kirjutez
 1. Vas’ka pagiži ani kuti oli pandud täuz’ su kartohkoid.
 1. Oli täuz’ pert’ rahvast.
24 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kargus eläi mez’
 1. Prezentacijale tuli äi ristituid, läz kaik praznikzal oli täuz’.
25 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Koume znamasišt aigtegod Šoutjärves
 1. Redukun jäl’gmäižel nedalil Šoutjärves oli täuz’ azjtegoid päiv.
 1. Kacmaha sihe, miše päiv oli täuz’ radoid, konferencijan ühtnikad oliba hüviš meliš.
26 вепсский библейские тексты (переводные) Kunigahanpoigan sai
(Kunigahanpoigan sai)

 1. 10Käskabunikad mäniba irdoile i keraziba kaikid, keda vaiše löuziba, kut hüvid muga i pahoid, i praznikpert’ tegihe täuz’ adivoid.
27 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kut ende vepsläižed praznuičiba Ut Vot da Raštvoid?
 1. Ende pidi, miše Raštvoin da Uden Voden stol oliži täuz’ sömäd.
28 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kut Toižegen eläjad kaimziba tal’ved
 1. Praznikan programm oli sur’ i täuz’.
29 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Lämäd da südäimeližed vastused Pondal-küläs
 1. Tavaroid om täuz’ laukas

  Toižel päiväl läksim laukha da tundištimoiš sigä Maria Serdcovanke.
 1. Tavaroid’ meil’ om täuz’ laukas.
30 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Lapsed tegeba tedoavaidused
 1. Necil päiväl suomalaiž-ugrilaine škol oli täuz’ adivoid.
 1. Ezmäižed haškud tedoho-sekcii oli täuz’ todesižid tedoavaidusid.