Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 94 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
11 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Henges eläba johtutesed...
 1. Abutim toine toižele.
12 вепсский Северновепсский
подкорпус вепсских сказок Hüvä niičukaine Varvei
(Добрая девочка Варвей)

 1. Heid ümbärz’, heileze andei kunutal čvikun, painei mougotile, ühtele i toižele.
 1. Nenid sizarid möst ümbärz’: ühtele andei čvikun, toižele čvikun.
13 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus astub vetme
 1. 16Konz tuli eht, openikad mäniba alahaks randale, 17ištuihe veneheze i läksiba Kapernaumha, järven toižele polele.
14 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus astub vetme
 1. 45Teravas sen jäl’ghe Iisus käski openikoile išttas veneheze i mända toižele randale, Vifsaidahapäi, kuni hän pästab rahvahan.
15 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus eläbzoitab Jairan kolnuden tütren i azotab naižel veren
 1. 21Konz Iisus pördihe venehel järven toižele randale, hänennoks kerazihe äi rahvast.
16 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus gadaralaižiden mas
 1. 5 tuliba toižele järvenrandale gadaralaižiden maha.
17 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus Gergesan mas
(Iisus Gergesan mas)
 1. 28Konz Iisus tuli toižele randale Gergesan maha, hänele vastha tuli kaks’ mest, kudambad eliba kal’l’kaumoiš.
18 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus i sadanpämez’
(Iisus i sadanpämez’)
 1. Konz sanun erasele: «Mäne», ka hän mäneb, a toižele: «Tule», ka hän tuleb, i minun käskabunikale: «Tege nece», ka hän tegeb
19 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus i sadanpämez’
 1. Konz sanun erasele: „Mäne“, ka hän mäneb, a toižele: „Tule“, ka hän tuleb, i käskabunikale: „Tege nece“, ka hän tegeb
20 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus i Zevedejan poigad
 1. 37 sanuiba: «Konz sinä tuled taivhaližes hoštoteses, ka anda meile išttas sinun rindaleühtele oiktale i toižele hurale kädele