Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 95 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
21 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus käveleb vetme
(Iisus käveleb vetme)
 1. 22Teravas sen jäl’ghe Iisus käski openikoile išttas veneheze i ehtatadas toižele randale, kuni hän pästab rahvahan.
22 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus nagloitas ristha
 1. 18Sigä saldatad nagloičiba Iisusan ristha i kaks’ tošt mest hänenke, toižen ühtele, toižen toižele polele, a Iisus oli heiden keskes.
23 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus ozutase Emmausan tel
 1. 32 sanuiba toine toižele: «Kut ei hüpähtanugoi meiden südäimed rindhišpäi, konz hän tel pagiži meidenke i openzi meid, kut el’geta Pühid Kirjutusid
24 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus pagižeb Joan Valatajan polhe
 1. 32 oma kuti lapsed, kudambad ištuba irdal i kidastaba toine toižele: „Mö vändim teile fleital, no et kargaidanugoi, laskim teile voikuid, no et voiknugoi!
25 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus sötab vižtuhad mest
 1. 6 Jäl’ges necidä Iisus läksi Galilejajärven toižele polele.
26 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus tabatas
 1. 18 Iisus sanui nene sanad i läksi ičeze openikoidenke Kedronojan toižele polele.
27 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus tüništoitab torokan
 1. 22Erasen päivän Iisus ištuihe openikoidenke veneheze i sanui heile: «Nügüd’ mängam järven toižele randale
28 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus tüništoitab torokan
 1. 35Sen päivän ehtal Iisus sanui openikoile: «Nügüd’ lähtkam toižele randale
29 вепсский библейские тексты (переводные) Iisusan sündund
 1. 15Konz angelad pördihe taivhaze, paimned sanuiba toine toižele: «Lähtkam Viflejemaha!
30 вепсский библейские тексты (переводные) Ižandan varaiduses
 1. 27 Paha mez’ ecib toižele pahut,
  hänen sus om kuti poltai lämoi.