Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 97 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
51 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Lohnojärven čudovišč
 1. A Petrii ei voind varastada kokindad i läksi toižele järven randalePetrovičan jäl’ghevöl nägujadme kebnas ehthämäräs tropaštme
52 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mäggärv’. Külä, kudambas minä rodimoi
 1. em ehtnugoi tehtas jügedoikš toine toižele.
 1. Sanutas, miše ned voiba vestid veda toižele svetale-ki, linduile aidoitust sigä ei ole...
53 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Matk vepsläižidennoks Vologdan agjaha
 1. Voib olda ühtele ristitule ühtes tahos om paremba, toiželetoižes.
54 вепсский диалектные тексты MEZ’. RISTIT. Vepsläižed muštatišed
(ЧЕЛОВЕК. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Ei olnu se mez’ bedas, ken toižele ei abuta.
55 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Midä praznuitas kevädel?
 1. Rat’kaigan ristitud lahjoičeba toine toižele mujutadud munid.
56 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mikš tähthile tarbiž maha?
 1. Larisa taci puzun i joksi lehmiden toižele rivile.
57 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Minai om vepsläine heng
 1. Konz kirjutan čoman runon, i rahvaz arvosteleb sidä, ka toižele minun runole pidab olda völ paremban.
 1. Abutaba-ik venän da vepsän kel’ toine toižele siš azjas?
58 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Miš holdub vepsläine norišt?
 1. Hot’ vastusel ei olend muga äi ristituid, no kaiken-se nägui, miše vepsläine norišt ei tahtoi olda passivižen, se tahtoib kut-se abutada toine toižele.
59 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mišpäi rippub kändmižen satuz?
 1. Ühtes adivoidenke Moskvaspäi petroskoilaižed jo tetabad da zavodijad kirjutajad kacuiba runoiden kändmižid, diskutiruiba podstročnikoid da lugiba toine toižele runoid.
60 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Navedin sindai, muzei!
 1. Necil aigal kuni päčiš rehtil’ tegi ičeze azzjan, baboi valel’ toižele rehtläle tahtast i taci mugažno sinna-žo i sid’-žo ezmeiččen vedi tagaze.
 1. No konz zavodiba ezitada laval, ka toiba toine toižele äi ihastust.