Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 95 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
81 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Segoinuded lindud. 1 PALA. 4-6 lugu
 1. Läz kaikuččel openikal školas oliba suomalaižed sebranikad, kudambidenke kirjutiba toine toižele kirjeižid.
 1. Nagrdes han ištuti mindai uhtele kombule, a sid’ toiželeTomkan-ki.
82 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус školas ištuim ühten partan taga
 1. Prihaine ei männu, no üks’ niičukaine toi miččen-se vicaižen, i kaikile klassileezmäižele, toižele da kuumandele, anttihe rozgid.
 1. armastaba toine tošt, abutaba toine toižele kaikiš azjoiš, holduba toine toižes kaikuččen päivän.
83 вепсский библейские тексты (переводные) Sobatan ižand
 1. 26Hän mäni Jumalan pühäkodihe, konz Aviafar oli ülembaižen papin, oti leibid, kudambid oli pandud altarile i kudambid ei sand söda nikenele toižele, vaiše papile, – a David söi iče i andoi nenile-ki, ked oliba hänenke
84 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Starin
 1. Tedo ei voind abutada, a vepsläižedtedajad ristitudvöl hristianstvan edes neciš azjoiš teziba i toine toižele andoiba nenid noidtedoid.
85 вепсский диалектные тексты TABA. Vepsläižed muštatišed
(ХАРАКТЕР. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Toižele pähä mel’t ei sa antta.
86 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Tedovastuz Suomen mal
 1. Praktikradon aigan ühtnikad pagižiba ičeze töiš, tegiba küzundoid toine toižele, saiba uzid idejoid, kundliba ohjandajiden nevondoid.
87 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ümbri vepsläižiš küliš kahtes päiväs
 1. Hunter Paradise-lebupertiden radnikad oma kaiken aigan tulda abuhu da vöda ristituid toižele randale.
88 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Uništused eläba meiden hengiš!
 1. Vellenke ladim oigeta melid toine toižele, naprim kävuda läbi seinäs.
89 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Vahtarin lehtez
 1. Lehtesed oliba lujas tedonhimoižed, ned čududeldes kacuiba ümbärdajaha miruhu da starinoičiba toine toižele, midä melentartušt nägiba ičeze oksišpäi.
90 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Vahvenegaha sebruz’ rahvahiden keskes!
 1. Külän eläjad arvostaba toine tošt, kaiken tuleba abuhu toine toižele.