Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 111 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Midä minä, karjalaine, sanun teile nügüd’?”
 1. Erine il’mišt regionasnece om lämän vajaguz’, il’man korged nepsuz’ da äi toižid problemoid.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Pajokeraižele” täudui viž vot!
 1. Se ühtenzoitab vepsläižid, kudambad eläba koumes elotahos, i andab lapsile hüvän voimusen ozutada ičtaze, kacta toižid i tehta uzid tundmusid.
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Vepsläine pätnič”
 1. Om mugažo ningoine mif, miše karjalan da vepsän keled ei olgoi kehitoittud, sikš ku rauhoiden ristituiden paginoiš voib kulištada mugoižid sanoid kutsamol’ot”, ”kompjuterda toižid.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус A tedad-ik sinä?
 1. Jogahižes nominacij as oli vägestai, toižid parahimid ühtnikoid mugažo lahjoitihe diplomil i muštlahjoil.
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Adivod Petroskoišpäi vepsän man školiš
 1. Ozutesikš, kut voiba käta venän kel’he mugoižid vaihid, kutpagišta oc ocha”, ”jumalanlehmäine”, ”vauged unida toižid.
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Adivoičetai sebranik
 1. Toižid radoid tegim iče.
7 вепсский библейские тексты (переводные) Algat holdugoi nimiččes azjas
(Algat holdugoi nimiččes azjas)
 1. 26I ku et voigoi tehta mugošt pen’t azjad, ka midä völ holitat toižid?
8 вепсский библейские тексты (переводные) Angel endustab Iisusan sündundan
(Angel endustab Iisusan sündundan)
 1. Sinä oled ozavamb toižid naižid
9 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Armaz ristit
 1. vozil Vehkajan pučapoisebr oli sur’ da paremba toižid.
10 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ELDIA – oppindprojektan tegonsatuz
 1. Anketas vepsläižiden täht oli küzundoid mugomiš azjoiš:

  - persontedoid (igä, sündundtaho, openduz, professii);

  - kut i kus vepsän kel’ om opetud vepsän venän keled, miččel kelel vastusid andai pagižeb kanzas i heimolaižidenke;

  - kelenmaht (kut vepsän, venän, anglian i toižid kelid kävutab vastusid andai ristit ičeze elos, oz.
 1. Toižid kelid vastusid andajad ei tekoi.