Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 111 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
91 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Toižeges mahttas gul’aida
 1. Täs om besedk, laučad, čibu i äi toižid ilotusid lapsiden täht.
92 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Tradicionaline da tarbhaine vastuz sügüz’kun lopus
 1. Paiči sidä, Tampere om üks’ Suomen kul’turkeskusišpäi, miččes om äi melentartuižid da kaikile tutabid teatroid, muzejoid, kirjištoid da toižid.
 1. Nene kaks’ päazjad kehitoitase iče da kehitoitaba toižid.
93 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Tuliba tutabikš parahimad vepsän kelen tundijad
 1. Tegoiden keskes oli mugomid, kut kundelta tarkašti tekst da jäl’ges valita vastusid küzundoihe tekstad möto, panda sanad tarbhaižehe formaha, antta vastusid küzundoihe, starinoita kuvad möto i toižid.
94 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Tundištoitte – Kipr!
 1. Tägä üks’kaik eläb lujas äi toižiden maiden eläjid: turkid, grekid, anglialaižid, venänikoid, ukrainalaižid, gruzialaižid, armenialaižid, ruminialaižid, bolgarialaižid, pol’akoid da toižid.
 1. Meiden pertin ümbrištos om kuz’ pen’t sömsijad, kus voib söda lämoil vaumištadud lihad: šašlik, kebab, šaverma, lihapörukaižed da toižid lihasömid.
95 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Uzištod
 1. Niiden keskes om Šoutjärven rahvahan hor, ”Noid”-, ”Vepsän

  hel’m”-, ”Randaine”-, ”Linduižed”-, ”Armas”- ansamblid da äi toižid.
96 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Vahvenegaha sebruz’ rahvahiden keskes!
 1. No om ristituid, kudambad hüvin pidäba toižid rahvahid, arvostaba heiden kul’turad, tradicijoid.
97 вепсский библейские тексты (переводные) Varaida verhid akoid
 1. 20 Mikš, poigaižem, armastada toižid,
  sebata verhan akan nižad?
98 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Venälaine škol Kipral
 1. Sigä eläb äjiden rahvahiden ezitajid: grekalaižid, turkid, anglialaižid da toižid.
99 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Venäman päiv Kiži-sarel
 1. Surel pallištol kargaitihe kruugad da toižid rahvahaližid karguid, čibutihe čibuil, vätihe da iloiteldihe.
100 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Vepsän kel’ uzile sugupol’vile
 1. Nikenele ei ole čudokast, miše voded jokseba lujas heredas, i uded pol’ved vajehtaba toižid.
 1. Ei tarbiž kundelta toižid, kudambad sanuba, miše eläd värin, tarbiž kundelta vaiše ičtaze da uskta, miše armaz azj abutab elos kaiken!