Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 111 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
31 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Joukvestišton forum Karjalas
 1. Siš pidetas karjalan kelen kursid da toižid karjalan kelen kaičendaha sidotud azjtegoid.
32 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kaičuz
 1. Voinan proidiba, sömännäl’gän nägiba, kolhozas radoiba, lapsid lendiba da vunukoid kazvatada abutibahüvän elon eliba, ei hondombad toižid, da tuli bed, kuspäi ei varastadud
33 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kaks’ tedotöd vepsän kelen polhe
 1. Se om ani tarbhašt kaikile, ken tahtoiži opeta i oppida vepsän kel’t, toižid heimkelid rindataden vepsän kel’he.
34 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kändajad vastsihe udes
 1. Muga, äjile vanhoile sanoile oli anttud toižid znamoičendoid.
 1. Kaik-se vepsän keles om äi velgsanoid: ”ministerstv”, ”kul’tur”, ”praznik”, ”administracii”, ”mitingda äi toižid.
35 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kargaidajad lindudHronika-kirjutez
 1. Heidenke oli mitte-se vanh tarbhaine mužik, oli toižid-ki tundmatomid mehid, kudambad sid’-žo saiba fotokameroid i toižid čudosižid kaluid.
36 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Karjalaižed holduba kodikelen tulijas aigas
 1. Niiden keskes oli lehtmehid, tedomehid, valdmehid, radnikoid kul’turan da opendusen polespäi, üläopenikoid da toižid.
37 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Karjalan tedomehed Estonias
 1. Tarbiž sanuda, miše tedokonferencijad ei vaiše andaba voimusid ezitada ičeze radod, no kundelta-ki toižid, levitoitta ičeze tedoümbrust, kulištada küzundoid, miččed voiba abutada tulijal aigal da miččid ei tulgoi pähä iče.
38 вепсский библейские тексты (переводные) Ken abutab, sille-ki abutadas
 1. 12 Vähämeline nagrab toižid rahvahan aigan,
  a melev ištub vaikkulhu.
 1. 25 Hüväntahtoi sab külläl,
  ken toižid jotab, händast-ki jottas.
39 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Keza – praznikoiden aig
 1. Paiči koncertprogrammadElonpu-praznikal Šoutjärves ristitud voiba ostta erazvuiččid čomitesid, kacta rahvahan kaluid da käzitöid, mujada vepsläšt sömištmagukahid kalitkoid da toižid pirgoid.
40 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kodikelen tedo bohatoitab meid
 1. Pidab sanuda, miše mugažo ühtes tegiba vepsän kelen videourokoid i toižid abukirjoid aigvoččiden täht.