Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 111 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
41 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kolumba
 1. Vodel 1945 händast da kaikid toižid saldatoid amerikalaižed pästiba valdale.
 1. A Sem’onan taga om mec, mecan tagajogi, jogen tagatoižid mecoid, merid, teid, kus käveli Kolumba.
42 вепсский Южновепсский
диалектные тексты Kondi lehmän see
(Медведь корову съел)

 1. Ihtet raadad pästet, a toižid’ iile.
43 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kuldaižed vepsläižed sanad
 1. Jumal muga meile andoitoižid om enamb, toižid om vähemb”.
44 вепсский библейские тексты (переводные) Kunigahanpoigan sai
(Kunigahanpoigan sai)

 1. 4Möst hän oigenzi toižid käskabunikoid i sanui: «Sanugat kuctud mehile: «Minä olen vaumištanu longin, härgad i vazad om riktud, kaik om vaumiž.
45 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kut kaimdad mänijad vot, mugoižen-ki uz’ linneb
 1. Ozutesikš, openziba paštmaha sul’čnid, tehmaha karjalan rahvahan flagan da äi toižid erazvuiččid melentartuižid azjoid.
46 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kut mezjaižed tegihe hüvikš radnikoikš
 1. Heil ei olend kodid, sömäd, toižid sebranikoid, kudambad voinuižiba abutada heile.
47 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kut opeta last kahthe kel’he?
 1. Voziš päliči minä ecin toižid mahtoid i tegin kaiken, miše minun poigaižel sünduiži taht pagišta venäks.
 1. Voib olda, heile om kebnemb opeta völ toižid kelid.
48 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kut Toižeges tal’ved kaimatihe
 1. Sikš kaiken naprim necil čomal praznikal hüvin iloiteldas, söda kürzid külläks i sötta toižid.
49 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kut voib eläda pajota?
 1. Erasid pajoid V’ačeslav muštab laps’aigaspäi, toižid kirjuteli rahvahal, openzihe heil pajoihe da karguihe.
50 вепсский библейские тексты (переводные) Lesken lahj
(Lesken lahj)

 1. 43Iisus kucui openikoid ičezennoks i sanui heile: «Todeks sanun teile: nece gol’l’ leskiak pani rahaliphaze tozi-ki enamba kaikid toižid.