Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 111 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
51 вепсский библейские тексты (переводные) Lesken lahj
(Lesken lahj)
 1. 3Hän sanui: «Todeks sanun teile: nece gol’l’ leskiak andoi enamban kaikid toižid.
52 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус MAFUN meiden mal
 1. Kaikuččes sekcijas i mugažo päištundoiden aigan radoi specialistoid-ki: juristoid, politikoid, tedomehid i toižid, ked abutiba, ku sündui mitte-ni jüged ridaküzund.
53 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mäggärv’. Külä, kudambas minä rodimoi
 1. Mamam varaidab, miše mindai abidiškatas, i nevob minei ičtain ei leta, a toižid ei nagrda.
54 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Maidnedal’ – maged pühä!
 1. Hüväd emägad paštoiba čomid kürzid da pirgoid, koloboid, kalitkoid da toižid emägusid.
 1. Kaikile, ken tahtoi, oli hul čajuine, kodihine varendj da toižid magetusid.
55 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Matk vepsläižidennoks Vologdan agjaha
 1. Meil om vanh material, no meile kaiken aigan tarbiž löuta ut, kacta toižid temoid i pagištoitta ristituid.
56 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Meiden ezitatoiden kel’ om nügüd’ Vepsän kel’atlasas
 1. No minä kucun nenid, kenen südäin om vepsläine i se kibištab kelen da rahvahan edeližes elos, otmaha kädehe da abuhu ut Vepsän kel’atlasad mugažo vepsläižid openduzkirjoid, lehtesid, toižid abukirjoid, kacuhtamha kelen formiden da sanoiden äjudehe, el’gendamha, miše kel’ ei seižu sijal, a sen paginoiš om kaičenus endevanh ičemoikeline fond, miččen voib otta da sirtta edemba, meiden norembile, meiden lapsile, miše vepsän kel’, čoma da mahtokaz, vändai da lirine, meiden ezitatoiden kel’ voiži eläda edemba-ki, a ei kadoda man pälpäi.
57 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Meiden sebranikad verhas mas
 1. Paksumba rösttas da tehtas toižid pahoid tegoid, ved’ izol’acii pahenzoitab ristitun psihikad.
58 вепсский библейские тексты (переводные) Midä om ozoitezstarin semendajan polhe?
(Midä om ozoitezstarin semendajan polhe?)
 1. ka kut voit el’geta toižid ozoitezstarinoid?
59 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mikš tähthile tarbiž maha?
 1. Ihastuižid, kuni hän Laraha kacubtoižid ei näge-ki.
60 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mil eläb škol?
 1. Mugažo pämez’ ližazi, miše Karjalas hüvin tugetas rahvahaližid kelid, etnožurnalistikad, etnografijad, literaturan kehitoitandad da äi toižid azjoid, miččed om sidotud kelen da rahvahan kaičendaha da kehitoitandaha.