Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 111 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
71 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Om lopnus openduzvoz’
 1. Paginklubas praznuitihe openikoiden jubilejoid da sündundpäivid da kaik toižid voden praznikoid.
72 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Om-ik vepsän kelel tulii aig?
 1. Necen sijan vepsän kel’ oli mugoižel korktudel i ezmäi kaiked sid’ oliba parahimad fol’kloran tundijad: Serafima Nikitična Samakova, Marfa Zaharjevna Mikšina, Pelageja Stepanovna Fadejeva, Darja Viktorovna Iševskaja, Marfa Ksenofontovna Jeršova, Maria Aleksejevana Abramova i äi toižid.
73 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Oppim ristitun oiktusiden sistemad
 1. Meletadas, miše programman ühtnikad linneba paremba vaumištadud, miše kaita rahvahiden oiktusid da abutada ičeze sebroile tehta necidä, a mugažo opeta sihe toižid igähižiden rahvahiden ezitajid.
 1. Igä da openduz ei olgoi tärktad, no kaikense pakičijale tarbiž mahtta opeta toižid ristituid.
74 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Oppim ristitun oiktusiden sistemad
 1. Heil oli muga kuctud trening, kus ühtnikoid opetihe opendamha toižid ristituid rahvahiden oiktusiden sistemaha.
75 вепсский библейские тексты (переводные) Ozoitezstarin vinpusadun kortomnikoiden polhe
(Ozoitezstarin vinpusadun kortomnikoiden polhe)

 1. 36Ižand oigenzi toižid käskabunikoid, enamban mi ezmäižen kerdan, no heile-ki oli mugažo.
76 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Paginad tärktoiš azjoiš
 1. Jogavoččiden tradicionaližiden azjtegoiden ližaks planuitas tehtaBabarmmujuine kal’l’-puišt Šokšus, mugažoPajokeraine-festival’ Šoutjärves, painda uzid kirjoid vepsän da venän kelil da äi toižid tarbhaižid azjoid.
77 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Parahim nevoi, sebranik, ristit mirus
 1. No toižid lapsid hänen kodiš om enamba.
78 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Petroskoin suomalaiž-ugrilaižele školale täudub 20 vot
 1. Nece oma Karjalan jalokived-festival’, Lönnrotovskije čtenija-tedo-oppind konferencii, Karjalan valdkundaline konkurs da Kodimaröunale omištadud pajatand runo-konkurs i äi toižid.
79 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Pühä päiv vepsän mal
 1. sauvoiba puižen Pühän Bogorodican Blahoveščenjan jumalankodin da toižid sauvotusid.
80 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Puhuda ühthe hil’heVepsän kul’tursebrale – 25 vot
 1. Nina Zaiceva kävutades nenid tekstoid i äi toižid rahvahaližid pajoid, sarnoid, legendoid, istorijaližid tedoid, kirjuti Virantanaz-eposan.