Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 27 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
11 вепсский библейские тексты (переводные) Melevan matk om varaidmatoi
 1. 14 Ala polge jumalatomiden tele,
  ala kävele pahoil jäl’gil.
12 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mikš tähthile tarbiž maha?
 1. Lujas aigoiš homendesel kaks’ akad, kaks’ lüpsajadravaz da nor’, – kan’gad jaugoiš, fufaikad päl, sured paikad päs läksiba tele i astuiba živattanhannoks.
13 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Min polhe pajatab minun heng?
 1. Voib sanuda, miše molembad kucuiba mindai necile tele.
14 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Min polhe pajatab minun heng?
 1. Voib sanuda, miše molembad kucuiba mindai necile tele.
15 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Miš holdub vepsläine norišt?
 1. Kacmata pahaze sähä vastusele tuliba äjad mehed: üläopenikad, opendajad, tele- da radioradnikad, kaik ned nored ristitud, ked holduba hengel vepsän rahvahas.
 1. Vastusen aigan kaik änestim i ühtel melel valičim delegatoikš mugoižed ristitud: Anna Anhimova, “Vepsän vezad”- norišton organizacijan pämez’; Maria Ijudina, Karjalan rahvahaližen tele- da radiotoimišton radnik da Al’ona Jegorova, Petroskoin universitetan 3.
16 вепсский библейские тексты (переводные) Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed
 1. 10 Ken vedäb pahale tele oiktoid,
  se iče lankteb ičeze haudha,
  a oiktad saba hüväd.
17 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Nevest-hir’
 1. Päzuiba hebod tele, azotihe.
18 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Otam kameran da lähtem tijale!
 1. Vepsläižed tele- da lehtmehed, voib sanuda, oma ühthine sebr.
19 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Parm da kozad
 1. Kut kulištiba kozad, miše parm lendab niiden päl, eskai hüppäten joksiba, üliči aidas hüppiba i tele joksiba!
20 вепсский библейские тексты (переводные) Pidembad muštatišed elon erazvuiččiš azjoiš
 1. 19 Kundle, pogaižem, da ole melev,
  oigenda südäin oiktale tele.