Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 111 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
61 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Min polhe pajatab minun heng?
 1. Ladvas om äi tahoid, penikažid küližidOndriagj, Sep’, Järvetagou i toižid.
62 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Min polhe pajatab minun heng?
 1. Ladvas om äi tahoid, penikažid küližidOndrii-agj, Sepäd, Järvetaga i toižid.
63 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Miše tehta azj hüvin, pidab opetas lopmata
 1. Suvivepsläižid om jänu vähemba, mi toižid.
64 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Nägemoiš, keza! Tervhen, sügüz’!
 1. Päprazniksijan tradicijan mödhe oli Änižen randird, pidust mittušt paiči päscenad oli äi toižid melentartuižid lavoid.
65 вепсский библейские тексты (переводные) Naimiženmurendusen da naimatomiden polhe
(Naimiženmurendusen da naimatomiden polhe)
 1. 12Ved’ om ningoižid mehid, kudambad ei voigoi naida: erased jo maman vacaspäi, toižid mugomikš oma tehnuded toižed mehed, i toižed taivhan valdkundan täht iče tahtoiba olda naimatomin.
66 вепсский библейские тексты (переводные) Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed
 1. 9 Suttes sinun vihanikanke
  toižid peitazjoid ala avaida,
  10 miše kulii ei lajiži sindai hödhüvin,
  a paha slava ei läksiži sinun polhe.
67 вепсский диалектные тексты NEVONDAD. Vepsläižed muštatišed
(СОВЕТЫ. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Toižid ala nagra.
68 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Norišt da humalduzanehiden kävutand
 1. Narkotižed ainehed murendaba ristitun elimištod, ned tegeba ristituid plodutomikš, toba psihologižid läžundoid, Gepatit C-läžundad, SPID-läžundad, VIČ-tartläžundad i toižid.
 1. Narkotikoiden kävutandaspäi leveneeb äi toižid läžundoid, no nece ei ole völ täuz’ necen pahuden lugetiž.
69 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Nügüdläižile openikoile – nügüdläine openduzkirj
 1. Seminaral oli äi erazvuiččid rahvahiden ezitajid, mugomad kut jakutad, jukagirad, nencad, hanti, mansi, evenkad da toižid.
70 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Olda ühtes meiden holiš
 1. Niiden pätegend om kehitoitta maiden ekonomikad, kul’turad, möndad, tehnikad, tedod da toižid elon polid.