Тексты

Создать новый | ? Помощь

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

Расширенный поиск ↓

ä

ä

ä

по

записей
Простой поиск ↑

Найдено 13 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Kolematoi rahvazjouk” ühtenzoiti kaiken mirun
  1. Kaikid tulijoid mitingale tervehtoitiba Kalagen administracijan pämez’ Natalja Silakova i školan pämez’ Svetlana Gotič.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус 30 vot radam rahvahan hüvüdeks
  1. Tervehtoitiba praznikan adivoid Karjalan Openduzministerstvan ezmäine varapämez’ Natalia Karmazina, Karjalan Rahvahaližen da regionaližen politikan ministerstvan igähižiden rahvahiden erišton ohjandai Jelena Migunova da Kul’turministerstvan radnik Tatjana Klimük.
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ei sambu melentartuz vepsläižehe praznikaha!
  1. Asttes siriči paksus voili kulištada vepsän paginad, miččel ristitud tervehtoitiba toine tošt.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Enarne ma vastsi adivoid
  1. Sigä kellotiba savesižed kelloižed, i pičuižembad praznikan pajanikad, lapsed Ajuškifol’klorsebraspäi tervehtoitiba tulnuzid adivoid.
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Heiden nimid meiden ma ei unohta nikonz
  1. tervehtoitiba kaikid tulijoid i ozateliba heid suren praznikanke.
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Isogaisa – šamanoiden praznik
  1. tervehtoitiba tulijoid ristituid, abutiba heile pästta ičeze bedoid da kibuid.
7 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kongressan rad mäni Suomen Lahti–lidnas
  1. Ičeze tervhensanoil tervehtoitiba maiden pämehed-ki, kudambad mugažo tuliba kongressaha.
8 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Lapsiš oma meiden holed da toivod
  1. Rahvast tervehtoitiba adivod Piterišpäi, Petroskoišpai, Podporožjelidnaspai.
9 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Petroskoiš mäni koiriden val’l’astusiš ajand
  1. Avaiduzpäiväl Karjalan valdkundan pämez’ Aleksandr Hudilainen, lidnan pämez’ Galina Širšina, Zakonoidensuiman pämez’ Vladimir Sem’onov i üks’ ajandan pätegijoišpäi, tetab matknik, Viktor Simonov tervehtoitiba kaikid ühtnikoid i praznikan adivoid.
10 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Šoutjärven päivkodile täudui 85 vot
  1. tervehtoitiba adivoid lämil sanoil da toivotiba hüväd mel’t kaikuččele.