Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 16 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 карельский: собственно карельское наречие Новописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус “Viena” šai Koštamukšen hyväkšynnän
 1. Venehjärveššä Viena-šeuran aktivistit autetah Lesosien perehtä, kumpaset omin voimin kehitetäh vanhua kylyä.
2 карельский: собственно карельское наречие Новописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Arhankelin karjalaisien välit Šuomen kera
 1. Karjalaiset, tietenki, alissuttih kieltuo ta pietettih tien rakentamistyöt, ka kaikin vuotetah ta eletäh toivošša, jotta konšanih jatetah tien rakentamista, tahi hoti heilä annetah lupa luatimah tietä omin varoin.
3 карельский: собственно карельское наречие Новописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Karjalaini hillo kašvo Piiterissä
 1. Nyt omin käsin luajitut esinehet ollah arvošša ta hyvin šuošittuja.
 1. Mie oikein tykkyän luatie mitänih omin käsin ta nyt miula tuli mahollisuš luatie niin kaunehen esinehen.
 1. Tuanoin Natalja Kibrojeva ošallistu Omin silmin -ohjelmah ta näytti kaččojilla, mitein luatie hillo-korissukšen polimerisešta šavešta.
4 карельский: собственно карельское наречие Новописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Karjalaiset
 1. Kymmeneššä vuuvvešša hiän kohenti šen pahaččaisen talon, ašetti kaiken niin, jotta entini talon omistaja ei uškon, jotta Puavila omin käsin kaiken šen oli luatin.
5 карельский: собственно карельское наречие Новописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Kiitehenjärven unohutettuja kylijä
 1. Vähän ajan piäštä Kalevala-eepossan julkaisomisen jälkeh Vienan Karjalah ruvettih käymäh taitomiehet, kumpaset haluttih omin šilmin nähä koškemattoman luonnon ta rahvahan perintehellisen elämäntavan.
6 карельский: собственно карельское наречие Новописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Mielikuvituš on tietoja tärkiempi
 1. Šiinä näyttelyššä nävin omin šilmin mielimualaukšie, mitä ennein en ole nähnyn realielämäššä.
7 карельский: собственно карельское наречие Толмачевский
диалектные тексты Okružen’jašša
(В окружении)

 1. A konža meil’ä kerawd’y šuwri otr’uada, frontašta l’äbi prorviečima omin luoh.
8 карельский: собственно карельское наречие Толмачевский
диалектные тексты Omah kyläh nähen šanon
(Рассказ о деревне Спорное и родственных связях)

 1. Šidä kaikin omin mužikoinke kylän srojittih tuwl’imel’l’ičän.
9 карельский: собственно карельское наречие Новописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Onnellisen perehen istorija
 1. Hyö iče peruššettih vokali-intrumentalini yhtyveh ta omin käsin luajittih kitaroja šitä varoin.
10 карельский: собственно карельское наречие Новописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Pitäy ruveta toimeh eikä itkie
 1. Myö iče nyt hävitämmä šen omin käsin, omin mielin.