Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 21 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Randaine”-ansambl’al zavodiše uz’ elo
 1. I hot’ kodiš om ičeze holid, ”Randaiženühtnikad löudaba aigad kävumaha repeticijoile.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. Vedenižandad da pühäd mehed
  Paiči eksponatoid, kalatust, surid problemoid da ristituiden holid, fil’mas ozutadas vepsan rahvahan veroid, uskondoid...
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус El’getoi Peša (Sarn)
 1. Zavodiba eläda hubin: lapsid om täuz’ pert’, üks’ söb enamb tošt, a ližad niišpäi om vähemb, mi holid.
4 вепсский библейские тексты (переводные) Jumal pidäb meiš hol’t
(Jumal pidäb meiš hol’t)
 1. Migo päiväle täudub ičeze holid
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kut voib eläda pajota?
 1. Siš om kibu da holid, siš om lämid-ki melid.
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mäggärv’. Külä, kudambas minä rodimoi
 1. Kaikuččel vodel hot’ üks’ poigaine lankteb pezaspäi i tegeb minei täuden holid.
7 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Matk vepsläižidennoks Vologdan agjaha
 1. Kaikutte päiv oli täuz’ radod da holid.
8 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Opendajan rad om hänen elon azj
 1. Se om tonu uzid openikoid, uzid holid, openduzsatusiden varastust.
9 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Parahim nevoi, sebranik, ristit mirus
 1. Tegihe vähäšt kebnemba, no holid üks’kaik täudui emägale.
10 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Radole muhaten
 1. Oli äi holid.