Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 36 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. Hot’ tervhuz’ ei ole mugoine hüvä: se verenpainuz tegese enamb normad, se jaugad ei tahtoigoi nikuna astta, se pän kibištab, no järveta hän ei voi eläda nikut.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ambund
 1. Jaugad muga i vedäba.
3 вепсский библейские тексты (переводные) Farisei i grähkhine naine
(Farisei i grähkhine naine)
 1. Konz Iisusan jaugad kastuiba hänen kündlišpäi, hän kuivazi jaugad ičeze hibusil, tervehteli heid i voidli necil voil.
 1. Konz tulin sinun kodihe, sinä ed andand vet jaugoid pestes, no hän kastoi minun jaugad kündlil i kuivazi ičeze hibusil.
 1. 45Sinä ed tervehtand mindai, konz minä tulin, no hän tervehteli minun jaugad siš aigaspäi, kut minä tänna tulin.
 1. 46Sinä ed voidand minun päd pühävoil, a hän voidi minun jaugad čomahajuižel voil.
4 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus eläbzoitab Lazarin
(Iisus eläbzoitab Lazarin)

 1. 2Maria, kenen Lazar’-vel’l’ läžuškanzi, oli se, ken voidi Ižandan čomahajuižel voil i pühki hänen jaugad ičeze hibusil.

 1. 44Siloi kollii tuli irdale, jaugad i käded kärautud sidegil, mod kattud paikal.
5 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus ozutase apostoloile

 1. 40Muga sanudes hän ozuti heile ičeze käded i jaugad.
6 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus ozutase openikoile

 1. 20Neniden sanoiden jäl’ghe hän ozuti heile ičeze käded i jaugad i bokan.
7 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus pezeb openikoiden jaugad

 1. 5Sid’ hän valoi vet pezuastijaha i pezeškanzi openikoiden jaugad i pühki ned pölvasižel käzipaikal, kudamb oli sidotud vösijale.
 1. 6Konz Iisus tuli Simon Petran kohtale, Petr sanui: «Ižand, ka jose sinä pezeškanded minun jaugad

 1. 10Neche Iisus sanui: «Sille, kudamb om jo peznus, tarbiž pesta vaiše jaugad.
 1. 12Konz Iisus oli peznu heiden jaugad i pannu päle soban, hän ištuihe möst ehtlongičemha.

 1. 14Ku minä, teiden Ižand i Opendai, olen peznu teiden jaugad, ka teile-ki tarbiž pesta jaugad toine toižel.
8 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus voideltas Vifanias
 1. 3Maria oti täuden butulkan puhtast, lujas kallišt nardanvoid i voidi Iisusan jaugad i kuivazi ned ičeze hibusil.
9 вепсский библейские тексты (переводные) Iisusan eläbzumine
(Iisusan eläbzumine)
 1. mäniba hänennoks, sebaziba hänen jaugad i kumarzihe hänele.
10 вепсский диалектные тексты JAUG
(нога)
 1. jaugad ei kantkoi
 1. radad päivän lebuta, a radolpäi astud, ka jaugad ei kantkoi
 1. jaugad kerata
 1. Spasan päiväle-se mänim, Nürgoilas härg paha oli, habi jaugad kerazim
 1. noren-se minä-ki kebn jaugale olin, a nügüd’ habi jaugad kandišen