Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 8 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus gadaralaižiden mas
(Iisus gadaralaižiden mas)
 1. 4Äi kerdoid händast sidotihe jaugoiš i käziš, no hän rebiti čapid käzišpäi i murenzi raudad jaugoišpäi, i niken ei voind tüništoitta händast.
2 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus ozutase Magdalan Mariale
 1. Voiktes hän kumarzihe kaumha i 12nägišti, miše sigä, kus Iisusan hibj oli olnu, ištuiba kaks’ angelad vauktoiš sädoiš, toine päs, toine jaugoiš.
3 вепсский диалектные тексты JAUG
(нога)
 1. olda jaugoiš
 1. laske heim om, a ei tarbiž olda jaugoiš heiden rindal
 1. pidäda jaugoiš
 1. igän eliba, a akad ristituks ei panend, kaiken pidi jaugoiš
4 вепсский библейские тексты (переводные) Kunigahanpoigan sai
(Kunigahanpoigan sai)
 1. 13Siloi kunigaz sanui ičeze käskabunikoile: «Sidogat händast käziš i jaugoiš, otkat händast i tackat irdale pimedaha.
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mikš tähthile tarbiž maha?
 1. Lujas aigoiš homendesel kaks’ akad, kaks’ lüpsajadravaz da nor’, – kan’gad jaugoiš, fufaikad päl, sured paikad päs läksiba tele i astuiba živattanhannoks.
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Sar’jälleine Ol’on
 1. Norišt nagroi handast ei modadme sidotud paikas, platjoš, kudamb rippui tažlakol hibjal, suriš jaugoiš, i ei tedand Ol’on, mida ičezenke rata, kut linneb elada edeleze?
7 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Segoinuded lindud. 1 PALA. 1-3. lugu
 1. dedoi ištui aidan ardel, jaugoiš oliba mustad sapkad, päsfurašk.
8 вепсский диалектные тексты TABA. Vepsläižed muštatišed
(ХАРАКТЕР. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Päd ei ole, ka jaugoiš toukud ala eci.