Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 7 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus gadaralaižiden mas
  1. 4Äi kerdoid händast sidotihe jaugoiš i käziš, no hän rebiti čapid käzišpäi i murenzi raudad jaugoišpäi, i niken ei voind tüništoitta händast.
2 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus ozutase Magdalan Mariale
  1. Voiktes hän kumarzihe kaumha i 12nägišti, miše sigä, kus Iisusan hibj oli olnu, ištuiba kaks’ angelad vauktoiš sädoiš, toine päs, toine jaugoiš.
3 вепсский библейские тексты (переводные) Kunigahanpoigan sai
(Kunigahanpoigan sai)
  1. 13Siloi kunigaz sanui ičeze käskabunikoile: «Sidogat händast käziš i jaugoiš, otkat händast i tackat irdale pimedaha.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mikš tähthile tarbiž maha?
  1. Lujas aigoiš homendesel kaks’ akad, kaks’ lüpsajadravaz da nor’, – kan’gad jaugoiš, fufaikad päl, sured paikad päs läksiba tele i astuiba živattanhannoks.
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Sar’jälleine Ol’on
  1. Norišt nagroi handast ei modadme sidotud paikas, platjoš, kudamb rippui tažlakol hibjal, suriš jaugoiš, i ei tedand Ol’on, mida ičezenke rata, kut linneb elada edeleze?
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Segoinuded lindud. 1 PALA. 1-3. lugu
  1. dedoi ištui aidan ardel, jaugoiš oliba mustad sapkad, päsfurašk.
7 вепсский диалектные тексты TABA. Vepsläižed muštatišed
(ХАРАКТЕР. Вепсские пословицы и поговорки)
  1. Päd ei ole, ka jaugoiš toukud ala eci.