Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 53 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ambund
 1. Baboi surdui, pästi käded.
2 вепсский Северновепсский
подкорпус вепсских сказок Gluupad rahvaz
(О глупых людях)

 1. Töuden havadon väli gurbha i zavodi päzda soumad möto, no käded akeižel väzd'he, akeine langen’ alahaks ägesšorpįile i rikeihe.
3 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus eläbzoitab Jairan kolnuden tütren i azotab naižel veren
 1. Pane käded hänen päle, ka hän tegese tervheks, ei kole
4 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus eläbzoitab Lazarin
 1. 44Siloi kollii tuli irdale, jaugad i käded kärautud sidegil, mod kattud paikal.
5 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus i Petr
 1. No konz vanhtud, sinä libutad käded, i toine vöstab i veb sindai, kuna ed tahtoi
6 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus kävub kodilidnas
 1. 5I hän ei voind tehta sigä nimittušt sur’t tegod, vaiše tegi tervhikš kuverz’-se läžujad, kudambiden päle pani ičeze käded.
7 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus ottas taivhaze
 1. 50Iisus vei openikoid lidnaspäi lähele Vifaniad, lendi käded i blahoslovi heid.
8 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus ozutase apostoloile
 1. 40Muga sanudes hän ozuti heile ičeze käded i jaugad.
9 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus ozutase ičeze openikoile
 1. paneba käded läžujiden päle, i läžujad tervehtuba
10 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus ozutase openikoile
 1. 20Neniden sanoiden jäl’ghe hän ozuti heile ičeze käded i jaugad i bokan.
 1. 27Sid’ hän sanui Fomale: «Pane sorm tänna i riža minun käded.