Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 12 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus ozutase openikoile
 1. No Foma sanui: «En usko, kuni iče en nägišta naglanjäl’gid hänen käziš i en pane ičein sormed niiden reiguihe i ičein kät hänen bokha
2 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus tabatas
 1. 53Kaikuččen päivän minä olen olnu teidenke pühäkodiš, i et lendnugoi kät minun päle.
3 вепсский библейские тексты (переводные) Ižandan varaiduses
 1. 18 Vähämeline om se, ken löb kät
  i andab sanan läheližen tagut.
4 вепсский Средневепсский западный
диалектные тексты Kut eduu mehele mändihe
 1. A miid’e polespei hiimokund ka kaik vastha mändas, ninga širinkale siižutasoiš i kaikučele kät anttas.
5 вепсский библейские тексты (переводные) Meleviden sanad
 1. 26 Ala ole heiden keskes, ked löba kät
  da andaba sanan verhiš velgoiš.
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mikš tähthile tarbiž maha?
 1. As’oi ištuihe lebule, F’odorovna kacui kät.
7 вепсский диалектные тексты Muštatišed
(Загадки)
 1. Ken tulob, se i kät’ andab.
8 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Pedrvaza
 1. Pedrvaza nolouzi Jehiman kät.
9 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Pedrvaza
 1. Pedrvaza nolouzi Jehiman kät.
10 вепсский Средневепсский восточный
диалектные тексты Primetad
(Приметы и поверья)
 1. Oiktan kämnen sibitabkenni kät andab, huran kämnen sibitabdengoikš (Järvenkülä).