Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 70 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Kalarand” vastsi adivoid
 1. No niken ei voind otta niid käzil, tarbiž oli putta babukoihe mäčuil rogatkaspäi.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Kolematoi rahvazjouk” ühtenzoiti kaiken mirun
 1. Kaik saiba lahjaks änikoid da georgijevskijan lentaižišpäi rindripkid, miččid tegiba lapsed ičeze käzil.
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. Tariž pagištahän pagižeb, tariž vaikti ištta i midä-se tehta käzilištub i tegeb.
 1. Änižjärvedme ajaba sured katerad, kalad sadas kümnilspiningoil”, a löuta mastarid, kudambad ičeze käzil tegižiba merdoid, kudoižiba verkoid nügüd’, om jo tozi sur’ problem.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Äirahvahaline Karjalan ma
 1. Sigä oli äi möndsijoid-ki, kus ristitud ezitiba miččid-se laukoid vai möiba ičeze käzil tehtud tehmusid.
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Äivozne rad toi hüvid satusid
 1. vastsim lujas äi mastarid, miččed mahtoiba tehta venehid, pletta puzuid tohespäi, tehta käzil erazvuiččid tehmusid.
6 вепсский библейские тексты (переводные) Angel endustab Joan Valatajan sündundan
 1. Hän vaiše ozuteli heile käzil i jäi keletomaks.
7 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Änižröunan vepsläižed küläd tämbei i eglai
 1. Konz nüguni ajad siriči Vehkojas, ka ei voi unohtada pühäpertid, mitte oli tehtud kivespäi 100 vot tagaze käzil.
8 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Čoma vepsän ma. Pondal
 1. Elädes edahan suriš lidnoišpäi Vologdan agjan vepsläižed oma harjenuded jügedaha radho, kaiked mahtaba tehta ičeze käzil.
9 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ei sambu melentartuz vepsläižehe praznikaha!
 1. Oli äi ičeze käzil tehtud muštlahjoid erazvuiččišpäi tarbhišpäi: tohespäi, savespäi, raudaspäi...
10 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ekskursii Šoutjärven muzejas (Muzejan 50-voččeks jubilejaks)
 1. Pölused, miččed oliba sijal, oliba lujas čomad, tehthe ičeze käzil”.