Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 78 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Kalarand” vastsi adivoid
 1. No niken ei voind otta niid käzil, tarbiž oli putta babukoihe mäčuil rogatkaspäi.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Kolematoi rahvazjouk” ühtenzoiti kaiken mirun
 1. Kaik saiba lahjaks änikoid da georgijevskijan lentaižišpäi rindripkid, miččid tegiba lapsed ičeze käzil.
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. Tariž pagištahän pagižeb, tariž vaikti ištta i midä-se tehta käzilištub i tegeb.
 1. Änižjärvedme ajaba sured katerad, kalad sadas kümnilspiningoil”, a löuta mastarid, kudambad ičeze käzil tegižiba merdoid, kudoižiba verkoid nügüd’, om jo tozi sur’ problem.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус 30 vot radam rahvahan hüvüdeks
 1. Vepsän kul’tursebran aktivistad tegiba sorzid ičeze käzil da lahjoičiba niid kaikile adivoile.
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Äirahvahaline Karjalan ma
 1. Sigä oli äi möndsijoid-ki, kus ristitud ezitiba miččid-se laukoid vai möiba ičeze käzil tehtud tehmusid.
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Äivozne rad toi hüvid satusid
 1. vastsim lujas äi mastarid, miččed mahtoiba tehta venehid, pletta puzuid tohespäi, tehta käzil erazvuiččid tehmusid.
7 вепсский библейские тексты (переводные) Angel endustab Joan Valatajan sündundan
(Angel endustab Joan Valatajan sündundan)
 1. Hän vaiše ozuteli heile käzil i jäi keletomaks.
8 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Änižröunan vepsläižed küläd tämbei i eglai
 1. Konz nüguni ajad siriči Vehkojas, ka ei voi unohtada pühäpertid, mitte oli tehtud kivespäi 100 vot tagaze käzil.
9 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Čoma vepsän ma. Pondal
 1. Elädes edahan suriš lidnoišpäi Vologdan agjan vepsläižed oma harjenuded jügedaha radho, kaiked mahtaba tehta ičeze käzil.
10 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ei sambu melentartuz vepsläižehe praznikaha!
 1. Oli äi ičeze käzil tehtud muštlahjoid erazvuiččišpäi tarbhišpäi: tohespäi, savespäi, raudaspäi...