Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 22 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ekskursii Šoutjärven muzejas (Muzejan 50-voččeks jubilejaks)
 1. Völ pidab kacta, miše ei olend lujas äi kaluid pertiš.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Etnopert’ varastab adivoid
 1. Konz-se etnopert’ oli universitetan openduzhonusen, no sid’ kafedran opendajiden da openikoiden abul se tegihe todesižeks küläpertikš, kus om jumalan čoga, erazvuiččid astjoid, vanhoid radon da elon kaluid, eskai sur’ vauged pertin emägpäč.
 1. Tatjana Vladimirovna starinoiči etnopertin vaumičendas, siš, kut kaik kafedran radnikad da üläopenikad eciba vanhoid kaluid ičeze baboiden kodipertiš da toiba niid kafedrale, kut eciba raha-abud da siš, kut nece projekt om tärged.
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kaiken rigehtin hänen urokoile
 1. Kezal hän oigenzi lapsid ühtes Vera Vasil’jevna Lodiginanke tedištuzmatkaha külidme, miččid om äi ümbri Vidlas, keradamha erazvuiččid kaluid ozutelusen täht.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kargaidajad lindudHronika-kirjutez
 1. Sid’ opendai nägišti pautnasižen käzipaikan, kudamb ripui stolan pältäs venue erazvuiččid kaluid, bobid.
 1. Heidenke oli mitte-se vanh tarbhaine mužik, oli toižid-ki tundmatomid mehid, kudambad sid’-žo saiba fotokameroid i toižid čudosižid kaluid.
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Keza – praznikoiden aig
 1. Paiči koncertprogrammadElonpu-praznikal Šoutjärves ristitud voiba ostta erazvuiččid čomitesid, kacta rahvahan kaluid da käzitöid, mujada vepsläšt sömištmagukahid kalitkoid da toižid pirgoid.
6 вепсский младописьменный подкорпус Kuldaižed käded (Vepsläine mastar’ Vehkojaspäi)
 1. Pidan vedes sutkad, kaks’, koume i nel’l’, miše ei satatada nenid kaluid.
7 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kut heinäd tehtihe
 1. Ezmäi tehtas kegonsija: pandas male barboid, kaluid i püštutadas sovanmugoman pit’kän kalun.
8 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Matk edahaižele male
 1. čapaba kaluid puspäi, kudoba hurstid, tegeba čomitesid kivespäi.
9 вепсский младописьменный подкорпус Min-se tarbhaižen polhe
 1. Ozutelusel om ezitatud Rahvahaližen muzejan keradamišton unikaližid kaluid: noididen kaičimid da amuletoid, tradicionaližid sädoid, poimdud käzipaikoid.
10 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Minä-ki olen vepsläine!
 1. Pertiš hän kaičeb kaluid, miččed oma muga kalhed südäimele.