Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 13 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Aleksei Petersonan jäl’gidme: 50 vodes päliči
 1. Ezmäi kaiked hänele om melentartušt tarkištelada sidä aigad, konz valdkund käski vepsläižid kirjutadas venälaižikš.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Čoma vepsän ma. Kalag'
 1. Kalages kirjutadas runoid da pajataba pajoid ičeze armhas küläs.
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Etnine tem om arvos
 1. Äjan pagištihe sen polhe, miše federaližiš kanaloiš da lehtesiš vähän pagištas da kirjutadas igähižiden rahvahiden nügüdläižes da enččes elos.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Heimrahvahiden kosketused oma vahvad
 1. Vepsän rahvahan kul’turas, istorijas, veroiš da tradicijoiš, a mugažo vepsän keles keratas materialoid, kirjutadas tedotöid, tehtas fil’moid, foto-ozutelusid...
 1. Siloi vepläižile oli sanutud, miše rahvahiden lugetišiš ei ole mugošt rahvahut kut vepsläižed, pidab kirjutadas venälaižikš.
5 вепсский младописьменный подкорпус Kongressan rad mäni Suomen Lahti-lidnas
 1. Minä olen korktad mel’t meiden noriš tundij oiš, olen korktad mel’t, miše Petroskoin universitetan üläopenikoil om voimuz kirjutada diplomtöd ičeze kodikelel, ved’ äjiš Venäman suomalaiž-ugrilaižiš üläopištoiš diplomtöid kirjutadas vaiše venän vai anglian kelil, - sanui Nina Zaiceva kaikiden kuldes.
6 вепсский младописьменный подкорпус Kut jäniš löuzi abun
 1. Äjan kirjutadas, kut erašti mecživatad eciba abud ristituiden keskes.
7 вепсский младописьменный подкорпус Lämäd da südäimeližed vastused Pondal-küläs
 1. Vähän kirjutadas kirjeižid

  Sur’ abunik Pondal-küläs om počtan radnik-ki Galina Pavlovna Prohorova.
8 вепсский младописьменный подкорпус Matk ümbri Skandinavias
 1. Heiden matkoid tarkišteliba lehtmehed, heiš kirjutadas da starinoitas medias.
9 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Nügüdläižed formatad udes mediakeskuses
 1. Rigehtigat kirjutadas, ühtnikoiden lugumär om märitud.
10 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Parahimiden keskes
 1. Tehtas kodikeliden konkursad, kirjutadas hüvid openduzkirjoid”.