Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 59 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Mitte linduine, mugoine i pajoine.” Vepsläižiden muštatišiden polhe
 1. A vajehmuštatižom kirjutadud suvivepsläižil, miččed nimitiba necil sanal mugažo penen fol’kloran žanradozoitesid”.
 1. Muštatišed om anttud kaikiš kirjutadud variantoiš da mugažo todud kožubad tekstad estin, vodin, livin, karjalan da venän kelil.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Periodika”-paindišt eziti uzid kirjoid
 1. Sikš vodel 2017 se oli kirjutadud venän da suomen kelil.
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Arvokaz panend tedoho
 1. Tulnuded tedomehed, arvostajad hüväksiba dissertacijan- se om kirjutadud hüväl korktudel.
 1. Maria Mulložen urokoil üläopenikad kundliba kirjutadud magnitofonan pl’onkile vepsläižid pajoid, voikuid.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Eläbad muštlosed voinan polhe
 1. Sigä oli kirjutadud, miše heiden vanhemb sizar An’a ei jo tule kodihe, händast riktihe.
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Elonpu-praznikal Päžjärv’-külä vastsi surid adivoid
 1. Hän tervehtoiti kaikid adivoid vepsän kelel da homaiči: “Koumen regionan keskes jo amu om kirjutadud azjbumag ühthižradon polhe.
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Estilaine hor vepsän mal
 1. Muzikciklan polhe hän sanui: ”Nece cikl oli kirjutadud vozil 1970-1980.
7 вепсский библейские тексты (переводные) Evrejalaižed käraudasoiš Iisusaspäi
 1. 34Iisus sanui: «Ei-ik teiden käskištos ole kirjutadud nene Jumalan sanad: „Minä sanuin: olet jumalad?
8 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Hänen südäin om runoiš
 1. Erased runod om kirjutadud Nikolai Kl’ujevan, Anna Ahmatovan, Marina Cvetajevan nimehe.
9 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Hüvä elon da radon ozutez
 1. Hänel om kirjutadud kirjutezVanh tervhuz’ Änižen vepsläižil”.
 1. Puškinan käzikirjutesen, mitte oli kirjutadud vepsän man polhe vozil 1938-1942.
10 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Hüvä sü udes keratas ühthe
 1. Konz lugem kirjoid, lehtesid, kulehtesid miččel taht kelel, ka ned om kirjutadud kirjkelel, ei paginal.
 1. Lugem kaiken, mi om kirjutadud Kodimas.
 1. Sikš lugij oile om tarbhašt el’geta kaikuttušt sigä kirjutadud sanad.