Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 11 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Hüväd lugemišt!
 1. Lapsiden täht om-ki sarnoid, miččid om kirjutanu lehtmez’ da kirjutai P’otr Vasiljev.
 1. Verez tullei-al’manahas mugažo om kirjutanu äjiš tärktoiš da kaikid melentartuižembiš azjtegoiš, miččed oliba vepsän rahvahan elos jäl’gmäižes vodes.
2 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus nagloitas ristha
 1. 19Pilat oli kirjutanu laudale, kudamb mugažo lödihe ristha: «Iisus Nazaretalaine, evrejalaižiden kunigaz».
3 вепсский библейские тексты (переводные) Jumalan Poigan valdan ozutajad
 1. 46No ku uskoižit Moisejale, ka uskoižit mugažo minei-kiminun polhe hän om kirjutanu.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kaks’ tedotöd vepsän kelen polhe
 1. Heini om kirjutanu erazvuiččid tedostarinoid i ühtenzoiti niid ühthe tedokirjahaYhteisöt kontaktissa, systeemit muutoksessa” (”Mez’kundad kontaktiš, sistemad vajehtuses”), miččen problemoid eziti-ki Oulun universitetas polestandan aigan.
5 вепсский библейские тексты (переводные) Ken kirjuti neniden azjoiden polhe
 1. Hän om necen kirjutanu, i tedam, miše hänen todištuz om todesine.
6 вепсский библейские тексты (переводные) Küzund eläbzumižen polhe
 1. küzuiba hänel: 28«Opendai, Moisei om kirjutanu meile muga: „Ku miččel-se mužikal koleb vel’l’ lapsetoman i jäb ak, ka sille mužikale tarbiž otta vellen akan mehele i tehta laps’ vellele.
7 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Minä-ki olen vepsläine!
 1. Kogonaz olen kirjutanu 18 kirjad.
8 вепсский младописьменный подкорпус Minun unohtamatoi sulaku
 1. Toivon, miše olen kirjutanu sen hüvin, sikš miše männuzil vozil minai oliba korktad ballad.
9 вепсский Северновепсский
разное Sel'ktas vedes kala kokib. 17. Naku erašti kala putuskelob
(В чистой воде рыба клюет. 17. Вот иногда рыба попадается)

 1. Erašti kac kahthe setkaha muštho mänob minä olen kirjutanu,
  no Pravda nügüd’ olen unohtanu, kuna olen pannu, počti sada sigad putui.
10 вепсский младописьменный подкорпус Sinä linned meiden südäimiš igän...
 1. Äjak Nikolai om kirjutanu ičeze rahvahale da äjak völ voiži kirjutada!