Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 100 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Mitte linduine, mugoine i pajoine.” Vepsläižiden muštatišiden polhe
 1. Pahal ristitul i paginad pahad.
2 вепсский библейские тексты (переводные) Aguran sanad
 1. 10 Ala sanu pahad orjas hänen ižandale,
  miše hän ei prokl’aniži sindai da sinä ed jäiži väraks.
 1. 20 Mugoine elo om vedelijal akal:
  söi, pühki sun,
  da sanui: «En minä pahad nimidä tegend
3 вепсский библейские тексты (переводные) Armastagat ičetoi vihanikoid
(Armastagat ičetoi vihanikoid)
 1. 39No minä sanun teile: algat vastustagoi pahad.
 1. Ei-ik muga tehkoi pahad maksunkeradajad-ki?
4 вепсский библейские тексты (переводные) Armastagat ičetoi vihanikoid
 1. Siloi teiden pauk linneb sur’, i linnet Ülembaižen lapsed, sikš ku hän om hüvä nenile-ki, kudambad oma pahad i ei muštkoi hüväd.
5 вепсский Северновепсский
подкорпус вепсских сказок Bohat vel'l' i gol'l’ vel'l'
(Богатый и бедный братья)
 1. Tuli vel'l' kodihe, sanub akaleze:
  - Kuule vei, ak, miil pertiš om pahad az'z'ad, lapsed miid riktaze, mii pidab nugune tehta?
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ekskursii Šoutjärven muzejas (Muzejan 50-voččeks jubilejaks)
 1. Sanutihe, miše nece pu voib tartuda pahad henged.
7 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Henges eläba johtutesed...
 1. Noren neiččen Anna Petrovna nägi äjan pahad: voinad da elod jäl’ges voinad.
8 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Igän muštam, igän kaičem
 1. Sapkad hänel oli lujas pahad.
9 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus gadaralaižiden mas
 1. 18Konz Iisus mäni veneheze, nece mez’, kudambaspäi läksiba pahad henged, pakiči, miše voiži olda hänenke.
10 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus Gadaran mas
 1. 27Konz Iisus läksi venehespäi randha, hänele vastha tuli mez’ lidnaspäi, kudambad amu jo oma mokičenuded pahad henged.
 1. Pahad henged pakičeškanziba Iisusad, miše hän andaiži heile mända sigoihe.
 1. 33Siloi pahad henged läksiba mužikaspäi i loihe sigoihe, i kaik sigoiden kogo tacihe mürkas kräžaspäi järvhe i upsi.
 1. tuliba Iisusannoks i nägištiba mužikan, kudambaspäi pahad henged oliba lähtnuded.
 1. 38Mez’, kudambaspäi pahad henged oliba lähtnuded, pakiči, miše voiži olda hänenke, no Iisus käski hänele lähtta i sanui: 39«Pörte kodihe i sanu, midä Jumal om sinei tehnu