Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 12 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus Gadaran mas
  1. 36Ked oliba kaiken nähnuded, sanuiba toižile, kut nece mez’ päzui pahoiš hengišpäi.
2 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus ozutase Emmausan tel
  1. Mikš olet pahoiš meliš
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Jelena Kozlova. Kundletomad suksed
  1. «Kodihe pördamoi, ka lükäidan hähelelaske iče šurgab», meleti Annuš pahoiš meliš.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Jelena Kozlova. Kundletomad suksed
  1. «Kodihe pördamoi, ka lükäidan hähelelaske iče šurgab», meleti Anuš pahoiš meliš.
5 вепсский библейские тексты (переводные) Kaks’toštkümnevozne Iisus pühäkodiš
  1. Sinun tataiž i minä pahoiš meliš olem ecnuded sindai
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Maidnedal’
  1. Kaik ristitud pakičiba armahtust toine toižel pahoiš tegoiš.
7 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Matk edahaižele male
  1. mäniba läbi voinoiš, valdkundan pahoiš tegoiš i varuta toba nügüdläižehe aigaha ičeze enttušt kul’turad da kelid.
8 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mecižand da Mecemäg (Estilaine sarn)
  1. A necil homendesel ak oli pahoiš meliš: vaiše ühtel sil’mäl kacuhti korobaižehe.
9 вепсский библейские тексты (переводные) Sajan aigan ei pühütagoi
(Sajan aigan ei pühütagoi)
  1. 15Iisus sanui heile: «Ved’ ei voigoi sajan adivod olda pahoiš meliš, kuni ženih om heiden keskes!
10 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Varu
  1. Pästa mindai pahoiš käzišpäi!