Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 26 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус A tedad-ik sinä?
 1. Konz lapsed vediba ičtaze pahoin, heil laskvas küzeltihe: ”Edik sinä tahtoi koivušt kašad”.
2 вепсский Средневепсский восточный
сказки Astui saudat voinaspäi
(Шел солдат с войны)
 1. A pahoin’ glumuiše.
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Eläbad muštlosed voinan polhe
 1. Kut sigä elim pahoin!
4 вепсский Средневепсский восточный
диалектные тексты Elotihe kuume vellest (sаrn AA 168 1)
(Жили три брата (Сказка))

 1. Üks’ vel’l’ pahoin’ väzui i pagižeb: «Davai, vel’l’, laptaha uitkam tüupai, ika Van’ka miid’ sabutab».
 1. Minain’ šaug om pahoin’ güged».
5 вепсский Средневепсский восточный
диалектные тексты Kaži i reboi (sаrn AA 103)
(Кот и лиса (Сказка))

 1. Mida tehda, hän pakostib pahoin’.
 1. hänolo nikut ii sa mända güudgil’ käzil, hän om pahoin’ paha.

 1. Toko tulo ala güudg’au, to midani lihäd, ika hän sindaiž söb, om pahoin’ paha, süumadki kaivab».
6 вепсский Средневепсский восточный
сказки Kükstut koir da kaži
(Прогнанные собака и кот)

 1. A koir pagižeb:
  - Sina, reboi, ala pahoin' kažile pagiže, nece om kaikide zveride päu car’, kaikid' proveriškab mecas, ked kus elotas: händikahad, kus elotas reboid', kus elotas gänišad.
 1. Mižo pahoin' pen’?
 1. Naku ningomau sijau elab minun ižand, hänou om sur’ pahoin' barak, to miniin' barak
7 вепсский Средневепсский восточный
диалектные тексты Kut dedam nägi vedohiižen
(Как мой дед водяного видел)

 1. Endo hiid’ tetihe pahoin’, uudihe mecaukod da čortad da ižandaižed, a nügüt’ nikus nikeda iile.
8 вепсский Средневепсский восточный
диалектные тексты Kut endo nagr’hen semendolim
(Как мы раньше репу сеяли)
 1. Potom särptä om pahoin’ hüvä.
9 вепсский Средневепсский восточный
диалектные тексты Kut endo skopun tegüudihe
(Как раньше устраивали сходку)

 1. Äjan puhtastet’he da edahan pahoin’ puhtastadihe.
 1. Muštan mina necen, pahoin’ muštan, minain’ ičiin’ mamain’ ninga eli ka.
 1. Siloi läžuudihe, pahoin’ oli säkiid’ läžundoid’ ka.
10 вепсский Средневепсский восточный
диалектные тексты Kut endo tegüudihe taukhun
(Как раньше устраивали толоку)
 1. Eraz ristit om pahoin’ skup, sötta-ki ii rači, ka samautes pandas kivid’ samloiden allo, miše oliiž vilu pert’.

 1. Nece skupad rahvaz ka ninga niile stroitihe, kudamb ii račnu pahoin’ sötta radnikoid’, a kudamb rači sötta nu i rahvaz pandihe vägen hüvän, hüväu melüu kaik kut hiile tariž ka ninga i ratihe-ki hüväšti, samautihe plotnas, miše oliiž läm’.

 1. Sorokovušk osta vinad päčnikalo, ka hän panob siniiž päčin’ pahoin’ hüvän, a vet’ enččed oudihe skupat ka.

 1. Gesli rümkad vinad toižuu homesuu hänole iile, hän sanup-ki ižandalo, stolan taga ištusoiš da: «Emagad-se ka hüväd, a ižandau ka nimida tuukud iile päs, iče hän sid’, a por’atk pahoin’ hond, ii stoi nimida; emagoile tariž žar, a ižandalo tariž sau».
 1. No ninga i tariž oli skupįd’ opeta, mina-ki en navedi ningimid’ skuįpd’ ka pahoin’.