Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 12 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Codirandan čomuz’ fotoiš
 1. Neniden kursiden abul fotokameran objektivas läbi lapsed zavodiba homaita čudokahid azjoid, miččid ei nähnugoi aigemba: ehtzor’a Änižel, igähižed pedajad randal, mecan lahjad, vanhad pertid, ristituiden radod
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Hän kaiči lämäd ičeze sil’miš
 1. Čoma londuz, järv’ da korktad pedajad andaba ristituile väged da tervhut.
3 вепсский Северновепсский
подкорпус вепсских сказок Ižand emaganke da sused-lihanik
(Хозяин с хозяйкой да сосед-мясник)
 1. Kut tult'he mecha i mida se ii nähkįi: ühtes bokas barbikod kazdaze däredad, toižhe polhe kacuhtad ka ses bokas pedajad enččed dölole mödha koverdeleze.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Keza – praznikoiden aig
 1. Necil kezapäiväl äjad ristitud kerazihe Änižen randale, kus korktad pedajad seižuba kuti velikanad.
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kut Toižegen eläjad kaimziba tal’ved
 1. Kaikutte sanui, miše sija om čoma: pedajad, laučad, aid...
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Minun Karjalanma...
 1. A puišrugad äi,
  Kuldmujuišuz’ päiv,
  I vastha sid’ seižuba
  Pedajad.
7 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Muštab kaikid lapsid
 1. Korktad pedajad umbärdaba posadad, andaba ristituile verest il’mad da hüväd tervhut.
8 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Pedrvaza
 1. Ümbri pallištos kazvoiba nored pedajad.
9 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Pedrvaza
 1. Ümbri pallištos kazvoiba nored pedajad.
10 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Riža sinä-ki kevät!
 1. Necidä päkuvad ližadaba toižed taidehpaltnad, kus om pirtud külän irdad, mecjärvut, Änine, lainhed, lete, pedajad...