Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 29 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский диалектные тексты BOHATUZ. GOL’L’UZ’. Vepsläižed muštatišed
(БОГАТСТВО. БЕДНОСТЬ. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Ei sa den’goid sandal sada, pidab pidändal pidäda.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Čičiliuškutätüteatrale – 10 vot!
 1. Se ozutab kaikile hüvän ozutesenkut tarbiž pidäda hol’t ičeze kel’es da kul’turas.
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Elonpu-praznikal Päžjärv’-külä vastsi surid adivoid
 1. Karjalan valdkund ozuti, miše se om vaumiž tulda abuhu, se om vaumiž pidäda paginad, jagadas radmahtištol.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Goiša-hatar
 1. Sur’ oli ak, käziš Goišale oli midä pidäda i öl jokseta-ki ka oli kedame!
 1. A sid’ Ogroi libestui, laihaine uk ei voind händast pidäda, i Ogroi langez’, kibedas iški pän.
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Jumal andoi minei ozan
 1. Konz hän tedišti, miše minuspäi, voib olda, tuleb vepsän kelen tedomez’, ka hän siloi minei sanui, miše hänel vähän kibištaškanzi südänt, sikš ku hän mušti, kut om lopnus ezmäine kirjkelen aigkeskust, konz polttihe kirjoid, konz oli kel’tud ani pidäda kodiš kirj.
6 вепсский библейские тексты (переводные) Jumalatomid kükstas
 1. 17 Ken navedib pidäda ilod, se gollištub,
  a ken navedib vinad da hüväd sömäd, se ei bohattu.
7 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kargaidajad lindudHronika-kirjutez
 1. Vaiše nece naine kaikile nevoimiččid erazvuiččid kazvandoid voib pidäda, ei vaiše kartohkoid i lukuid kazvatada.
8 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Konz kodikeles hengen kibištab…
 1. A norile kirjutajile, kudambad kirjutaba rahvahaližel kelel, tarbiž pidäda vastust kelenladus”.
9 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Koume sebrad – üks’ vägi
 1. Jelizaveta Haritonova, Rahvahaližen politikan pämez’, starinoiči: « pätim pidäda Suomalaižugrilaižiden rahvahiden miše vepsläižed mugažo tuliba tämbei konferencijale.
10 вепсский Средневепсский западный
диалектные тексты Kut minä kalatan
(Как я ловлю рыбу)

 1. Jes’li voib pidäda eläbän sär’gižen kuukuižes, ottas čomas sured ahned.
 1. Sügüzou voib pidäda prodol’nikan sent’abrihesai, kuni ii kül’mä järv.

 1. Kevädou hiid’ tarbiž pidäda madaloil’ venoil’ randoil’, kudamil’ tahoil’ kezou kazvab šuug libo must rogo.

 1. Ongen sima kevädou tariž pidäda ongiragan pitte.
 1. Šot onges pidäda tarbiž kogonaine i eläb, vaiše södihe agjaižen libo koli, tarbiž panda uz’.
 1. Ongitades voib pidäda kuukun.