Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 2 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ei sa abutada sille, ken iče ei tahtoi
  1. Professor Janoš Pustai jo 20 vot sädab mugošt azjtegod ristituiden täht, kudambile om melentartušt vengrian kul’tur, i ked radaba suomalaiž-ugrilaižidenke kelidenke.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Vepsläine epos venänkeližile lugijoile
  1. Nina Zaiceva toivob, miše tulijal aigal Virantanaz libutab henged sädaimehile, miše ken-ni tegeb teatrozutelusen vai sädab kuvid eposan temaha.