Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 3 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mäggärv’. Külä, kudambas minä rodimoi
  1. A sinä völ sötad nenid darmojedoid!
  1. Mittušt mugošt nužad sötad nenid prorvid čihegehesai?!
2 вепсский Средневепсский западный
диалектные тексты Praznikan kävel’tihe hüviš sobiš
(В праздник носили хорошую одежду)
  1. Liibil’ sötad händast, sapkad omblob.
3 вепсский Средневепсский восточный
диалектные тексты Primetad
(Приметы)

  1. Kanaižed eduu päivanuuzmad tom stolan allo da stolan au sötad da i pagižet-ki: «Kut neco stolaine ii käu laptaha nikuna pertišpäi, muga i neno minun(živataižet) kanaižed ii käutas laptaha mun’m’ah'a nikuna ičiin’ horomaižispäi».