Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 18 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Hö lahjoičiba meile mirud!
 1. Ei sa sanuda sanoil, mi tegihe ristituiden hengel da südäimel.
2 вепсский библейские тексты (переводные) Hüväsüdäimeline samarialaine
 1. 27Mez’ sanui: «Armasta Ižandad, ičeiž Jumalad, kaikel südäimel i kaikel hengel, kaikel vägel i kaikel melel, i ičeiž lähembašt, kut ičtaiž
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kaks’ tedotöd vepsän kelen polhe
 1. Ved’ om muga kibed südäimel meile, vepsläižile, konz vähäluguižiden rahvahiden kelid kuctas pol’kolij oikš kelikš endustaden niiden kadondad man mez’kundaspäi.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kolumba
 1. A südäimel ei olend kovettunu.
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kut pidab eläda?
 1. Sikš miše em rižagoi niid südäimel, ned ei olgoi meiden.
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kut voib eläda pajota?
 1. Varastaei jäta kundlijoid tühjal südäimel.
7 вепсский библейские тексты (переводные) Küzund suremban käskön polhe
 1. 30Armasta Ižandad, ičeiž Jumalad, kaikel südäimel i kaikel hengel, kaikel melel i kaikel vägel
 1. 33I armastada händast kaikel südäimel, kaikel melel, kaikel hengel i kaikel vägel, i armastada lähembaižid ku ičtaze om enamb mi kaik poltandžertvad i toižed žertvad
8 вепсский библейские тексты (переводные) Mehed ei uskkoi
 1. 39 ei voinugoi uskta, ved’ Isaija völ sanui toižes sijas:

  40Hän om sogenzoitnu heiden sil’mäd
  i kivenzoitnu heiden südäimed,
  miše ičeze sil’mil ei nägiži,
  ičeze südäimel ei el’gendaiži,
  ei käraudaižihe,
  miše minä tegižin heid tervhikš.
9 вепсский библейские тексты (переводные) Melevuz’ da Jumalan varaiduz
 1. 5 Usko Ižandaha kaikel südäimel,
  ala elä vaiše ičeiž melen el’gendusen mödhe.
10 вепсский библейские тексты (переводные) Mikš Iisus pagižeb ozoitezstarinoil?
(Mikš Iisus pagižeb ozoitezstarinoil?)
 1. habi kuleba korvil,

  i sil’mäd oma umbištanuded,

  miše ei voiži sil’mil nähta,

  ei voiži korvil kulda,

  ei voiži el’geta südäimel,

  i ei voiži kärautas pahaspäi,

  miše minä tegižin heid tervhikš.