Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 187 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Kalarand” vastsi adivoid
 1. Ku panda vähäižen väged da mel’t, ka voi sada babukoid-ki.
 1. Kalarandalvoi kulištada vepsän kel’t, voi tundištadas vepsläižen kul’turanke, sada tedoid vepsän rahvahan tradicijoiš da veroiš.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. Fil’mas V’ačeslav Nikolajevič starinoičeb, miččel aigal da kus om paremb sada kalad.
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Abupaginkirj vepsän kelel
 1. Necen kirjan abul voib pagišta teatran, kinon, koncertan polhe; küzuda aigas, säs; pakita söndad da jondad restoranas, kafes, baras, sada tedoid tervhuden da lebun temoišpäi i muga edemba.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Äjak ilod lumi tob kaikuččele!
 1. Hoštai pehmed lumi päiväižen sädegiš, pakaine, verez il’mkaik nece abutab sada ihastust lebus Karjalas tal’vel.
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ambund
 1. Vaiše ehtin sen sada sigäpäi, kut baboi irdalpäi rigehtib.
 1. Maksun ičeiž uradindas ehtid völ sada, igä pit’k om.
6 вепсский библейские тексты (переводные) Angel endustab Joan Valatajan sündundan
 1. 7No lapsid heil ei olend, sikš ku Elisaveta ei voind-ki sada last, i molembad oliba jo vanhad.
7 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Änižröunan vepsläižed küläd tämbei i eglai
 1. Sada vot tagaze Üläžagdjas radoi vezimel’nic, vodel 1945 oli letud leibänpaštam, vodel 1946 – elektrovägišt, vodel 1958 oli letud živattanaz, kus kazvatadihe kodijänišid.
 1. Ezmäine külä, kut tuled Šoutjärvespäi, om Ropei: sid’ 300 vot tagaze zavottihe sada mustad kived.
8 вепсский Северновепсский
подкорпус вепсских причитаний Anttihe mindei väges mehele
(Выдали меня насильно замуж)
 1. Vel’l’, armaz sina viikuško,

  tule sina pätničan sen koivh’aiženno,

  ehtned sada mindei, mina liineškanden eläb.
9 вепсский Северновепсский
подкорпус вепсских сказок Apalon sv'atoi
(Аполлон святой)

 1. Nu, nece sledovatel' sanub:
  - Ala heikei, na sada rubl'ad dengeid.
10 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Arvokaz panend tedoho
 1. No Maria Ivanovna sanui, miše probuim, voim midä-se ut ozutada, voim sada uzid tedoid”.