Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 14 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Eläbad muštlosed voinan polhe
 1. Pert’he meid ei pästeskeltud, sikš miše lujas äi rahvast oli i kaik pertid oliba jo täuded.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Heimrahvahiden päiväd Tallinas
 1. Neciš pagiži i toine spektakl’an pala, kus režissör ozuti ekranal, kut uptaba laivad da lankteba lendimed, kut tuleb äi vet i ristitud uptaba, kut lähteba man pälpäi täuded lidnad da küläd.
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Karjala om minun elo!
 1. Pidab sanuda, miše kaik Karjalan ezitused oma täuded elod, optimizmad da energijad, midä ozutab kollektivan ohjandajan tabad.
4 вепсский диалектные тексты KOGO
(куча, груда)
 1. toim marjod täuded puzud, ani kogol oma
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mäggärv’. Külä, kudambas minä rodimoi
 1. Vaiše homaičeb pil’ven, paneb kaikihe iknoihe täuded astjad maidod, sauptab paikal zirklon, samvaran i paneb päčin trubha d’uškad.
 1. * * *
  Jäl’ghe vihmad kaik uitod oma täuded lämäd pakušt vet.
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mecižand da Mecemäg (Estilaine sarn)
 1. Tohesižed staucned oliba täuded erazvuiččid mecan lahjoid: jablokoid, mustikašt, manzikašt, babarmod, muraškod.
7 вепсский библейские тексты (переводные) Melevuz’ da Jumalan varaiduz
 1. 10 Siloi sinun aitad linneba täuded päliči märad,
  a vin valaškase päliči röuniš.
8 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Norel francialaižel om melentartuz’ vepsoihe
 1. Irdad oma täuded rahvast, a mašinoiden jono om kuti vilikoičii ...
9 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Poigad
 1. Otiba naižed täuded vädrad vet i läksiba kodihe.
10 вепсский Средневепсский восточный
диалектные тексты Primetad
(Приметы и поверья)
 1. Konz veden kandad täuded vädrad, siloi sanutas: mužikau lin’das hoikad hulod, a konz kandad et täuded vädrad, ka sanktad hulod (Pоndal).