Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 11 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Eläbad muštlosed voinan polhe
 1. Pert’he meid ei pästeskeltud, sikš miše lujas äi rahvast oli i kaik pertid oliba jo täuded.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Karjala om minun elo!
 1. Pidab sanuda, miše kaik Karjalan ezitused oma täuded elod, optimizmad da energijad, midä ozutab kollektivan ohjandajan tabad.
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mäggärv’. Külä, kudambas minä rodimoi
 1. Vaiše homaičeb pil’ven, paneb kaikihe iknoihe täuded astjad maidod, sauptab paikal zirklon, samvaran i paneb päčin trubha d’uškad.
 1. * * *
  Jäl’ghe vihmad kaik uitod oma täuded lämäd pakušt vet.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mecižand da Mecemäg (Estilaine sarn)
 1. Tohesižed staucned oliba täuded erazvuiččid mecan lahjoid: jablokoid, mustikašt, manzikašt, babarmod, muraškod.
5 вепсский библейские тексты (переводные) Melevuz’ da Jumalan varaiduz
 1. 10 Siloi sinun aitad linneba täuded päliči märad,
  a vin valaškase päliči röuniš.
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Norel francialaižel om melentartuz’ vepsoihe
 1. Irdad oma täuded rahvast, a mašinoiden jono om kuti vilikoičii ...
7 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Poigad
 1. Otiba naižed täuded vädrad vet i läksiba kodihe.
8 вепсский Средневепсский восточный
диалектные тексты Primetad
(Приметы и поверья)
 1. Konz veden kandad täuded vädrad, siloi sanutas: mužikau lin’das hoikad hulod, a konz kandad et täuded vädrad, ka sanktad hulod (Pоndal).
9 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Runod
 1. Jüvid pandud täuded seinäd.
10 вепсский библейские тексты (переводные) Vil’l’, kudamb kazvab iče
 1. 28Ma iče tob satust, ezmäks seikhen, sid’ tähkan, sid’ täuded jüväd tähkas.