Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 29 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Čudosine rahvaz
 1. Miččed loštajad tabad oliba nenil mehil, miččed erazvuiččed manerad, mitte oli ičtazevedänd i tegod, miše heid jo amu ei ole, a nimed heiden tegihezoi nimijohtutesikš?
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ELDIA – oppindprojektan tegonsatuz
 1. (b) Karjalaižed vai vepsläižed kel’pezad, kus kaik tegod oližiba karjalan vai vepsän kelel.
 1. Vepsän kelel mänijad tegod abutaba paremba pagišta kelel niile, ken hondomba pagižeb, sada heiden passivized tedoid aktivižehe pagižendaha.
 1. Ühthižed tegod abutaba opeta kel’t i ozutaba kelen uzid formid.
3 вепсский библейские тексты (переводные) Elon leib
 1. 28 küzuiba: «Midä meile tarbiž tehta, miše meiden tegod oližiba Jumalan tegoin
4 вепсский библейские тексты (переводные) Evrejalaižed käraudasoiš Iisusaspäi
 1. Tegod, kudambad minä tegen Tatan nimes, todištaba minun polhe.
5 вепсский библейские тексты (переводные) Hüvän akan ülenzoitand
 1. 18 Hän rižab, miše hänen tegod oma hüväd,
  lämoid ei sambuta eskai öl.
6 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus i Nikodim
 1. 20Se, kudamb tegeb pahad, ei navedi lämoid; hän ei tule lämoinnoks sikš, miše hänen pahad tegod ei pal’l’astuiži.
 1. 21No se, kudamb eläb toden mödhe, tuleb lämoinnoks, miše hänen tegod tuližiba sil’mnägubale: ned om tehtud Jumalan edes
7 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus kävub kodilidnas
(Iisus kävub kodilidnas)
 1. Miččed oma nene sured tegod, kudambad tegesoiš hänen käziden kal’t?

 1. 5I hän ei voind tehta sigä nimittušt sur’t tegod, vaiše tegi tervhikš kuverz’-se läžujad, kudambiden päle pani ičeze käded.
8 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus lajib Galilejan lidnoid
(Iisus lajib Galilejan lidnoid)
 1. Ku nene sured tegod, kudambad minä tegin teiden irdoil, olnuiži tehtud Tiras i Sidonas, niiden eläjad jo amu ribuiš i tuhkad päs oližiba käraudanus grähkišpäi.
 1. Ku sured tegod, kudambad tehtihe sinun irdoil, oliži tehtud Sodomas, se seižuiži völ tämbei-ki.
9 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus Lehtezpertižen praznikal

 1. 3Iisusan velled sanuiba hänele: «Mäne Judejaha, miše sinun openikad-ki nägižiba tegod, miččid sinä teged.

 1. 7Teiden päle mir ei voi kantta vihad, no minun päle kandab, ved’ minä todištan, miše sen tegod oma pahad.
10 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus oigendab seičemekümne openikad
 1. Ku nene sured tegod, kudambad minä tegin teiden irdoil, olnuiži tehtud Tiras i Sidonas, niiden eläjad jo amu ribuiš i tuhkad päs oližiba käraudanus grähkišpäi.