Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 4 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ezmäižed haškud surehe literaturan miruhu
  1. Pidab löuta ičesaze mahtod tervehtoitta rahvast sanal.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Puhudes magižid sanoid
  1. Aigan sirttes ristitud jatktaba uskta puhegiden vägehe, kacmata sihe, miše meiden aigal om jüged sel’genzoitta, kut voib tervehtoitta sanoil.
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Segoinuded lindud. 1 PALA. 1-3. lugu
  1. Necil aigal meiden kanz tahtoi kut-se tervehtoitta azjoid i mända elämaha toižhe pert’he, mitte oli kohtas.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Starin
  1. Naku kut voib oldasavul tervehtoitta!