Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 31 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus kävub kodilidnas
(Iisus kävub kodilidnas)
 1. 5I hän ei voind tehta sigä nimittušt sur’t tegod, vaiše tegi tervhikš kuverz’-se läžujad, kudambiden päle pani ičeze käded.
2 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus oigendab kaks’toštkümne openikad
 1. 9 Iisus kucui ühthe kaks’toštkümne openikad i andoi heile vägen i valdan küksta pahoid hengid i tehta tervhikš mehid kibuišpäi.
 1. 2Hän oigenzi heid sanelemha Jumalan valdkundan polhe i tehmaha tervhikš läžujid.
 1. Muga käveliba küläspäi külähä, saneliba hüväd vestid i tehliba läžujid tervhikš kaikjal.
3 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus oigendab openikoid matkha
(Iisus oigendab openikoid matkha)
 1. 8Tehkat tervhikš läžujid, eläbzoitkat kollijoid, puhtastagat prokazas läžujid i kükskat pahoid hengid.
4 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus oigendab openikoid opendamha rahvast
(Iisus oigendab openikoid opendamha rahvast)
 1. 13 küksiba äi pahoid hengid, voidliba pühävoil äjid läžujid i tehliba heid tervhikš.
5 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus sötab vižtuhad mest
(Iisus sötab vižtuhad mest)
 1. 14Konz Iisus läksi venehespäi i nägišti kaiken necen rahvahan, hänele tegihe žal’ heid, i hän tegi tervhikš kaikid läžujid.
6 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus sötab vižtuhad mužikad
 1. Hän pagiži heile Jumalan valdkundan polhe i tegi tervhikš kaikid, keda pidi tehta.
7 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus tegeb tervheks ičeze kibus läžujad
 1. Ižandan vägi Iisusas oli mugoine, miše hän tegi tervhikš läžujid.
8 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus tegeb tervheks naižen sobatan
 1. Tulgat siloi, miše tehtas tervhikš, a ei sobatan
9 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus tegeb tervheks Petran anopen i toižid läžujid
(Iisus tegeb tervheks Petran anopen i toižid läžujid)
 1. Hän küksi sanal pahad henged heišpäi i tegi kaik läžujad tervhikš.
10 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus tegeb tervheks prokazas läžujad
 1. 15Iisusan polhe pagištihe jo kaikjal, i sured kogod rahvast kerazihe kundelmaha händast i tehmahas tervhikš kibuišpäi.