Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 154 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Kalarand” vastsi adivoid
 1. kaik nägemei toine tošt.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Ku pätin tehta, tegen lophusai”
 1. naprim tehta muga, miše lapsed da heiden vanhembad, adivod da külän eläjad el’gendaižiba toine tošt.
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Kukirikku” tervehtoitab teid!
 1. Paiči necidä Karjalaižiden, vepsläižiden da suomalaižiden mediakeskuses paksus mäneba mastar’-klassad, kel’navedijoiden vastused, seminarad da äi tošt.
 1. No kaiken-se kaik el’gendaba toine tošt.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Randaine”-ansambl’al zavodiše uz’ elo
 1. el’gendam toine tošt, meil om ühtejiččid tahtoid.
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. Hän hüvin tedab, miše Änižel ei sa kovin pagišta, ei sa sül’kta vedehe da äi tošt.
 1. Hän sanub äi erazvuiččid kalatusehe sidotud veroid, primetoid da tošt.
 1. Ved’ neniš kivišpäi saudas sildoid, tehtas muštpachid, plitkoid da äi tošt.
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Adivoiš saamelaižidenno
 1. Se oli lujas melentartušt da tarbhašt, ved’ kaikutte voi kulištada tošt mel’pidod.
 1. I ku abutada da tugeta toine toštelo linneb kebnemban da ozakahamban!
7 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Äi om hüvid da väha om armhid
 1. Kaik šoutarvelaižed kävutihe laps’kodihe, hüvin tet’he toine tošt, a siid tuli veraz.
8 вепсский библейские тексты (переводные) Äipäivsömine
 1. 23Openikad zavodiba küzelta toine tošt, ken heišpäi sen tegeb.
9 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Änižröunan vepsläižed küläd tämbei i eglai
 1. Voib meletada, miše Toižeges oliba sured da bohatad pertid: pidetihe 76 hebod, 201 lehmäd da 170 tošt živatad.
10 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Armastuz pohjoižehe
 1. Valdkundan openduzda kul’turorganizacijoiden pohjal tehtas eazvuiččed seminarad, openduzkursad, kodiröunan konferencijad, pidätas kodikelen olimpiadad, literaturižed vastused da äjan tošt.