Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 63 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Hobedaižed voded”
 1. tahtoiba, miše rahvahal oliži voimuz pajatada pajoid kodikelel, pagišta toine toiženke da löuta üks’hengid neciš tärktas rados.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Kukirikku” tervehtoitab teid!
 1. Galinan sanoiden mödhe nece om lujas hüvä maht keratas ühtes, pagišta vepsän kelel toine toiženke.
 1. Siš ühtnikad tundištoitihe toine toiženke, starinoičiba ičeze polhe.
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Periodika”-paindišt eziti uzid kirjoid
 1. Kut sanui Galina Baburova, ”Kniigumelliččaandoi kirjutajile, kudambad vaiše zavodiba kirjutada, voimusen jagadas ičeze tundmusil da mahtištol toine toiženke.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Randaine”-ansambl’al zavodiše uz’ elo
 1. Ühtnikad vastasoiš toine toiženke ihastusiš, starinoičeba ičeze holiš, hüviš uzištoiš da problemoiš.
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Vepsän vezad”-sebran Pikkujoulu
 1. vodel vepsläižed aktivižed mehed pätiba tehta uden sebran norišton täht, miše nored vepsläižed voižiba keratas ühthe, pagišta toine toiženke da meletada, midä voiba tehta vepsän rahvahan hüvüdeks.
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Adivoiš saamelaižidenno
 1. Seminaral konkursan vägestajad vediba aigad hüvin: ei vaiše ezitiba ičeze projektoid, no vajehtihe mahtištol toine toiženke da andoiba nevondoid.
 1. Ezmäižel päiväl pit’kän matkan jäl’ghe ühtnikad kerazihe ühthe da tundištihe toine toiženke.
7 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Aigad tusttuda ei ole
 1. Kaiken-se karantinal om hüvä se, miše kaiken aigan olem ühtes ičemoi lapsidenke, kaikuččen minutan holdum heiš, äjan pagižem toine toiženke da kaikid kodiradoid tegem ühtes.
 1. Tahtoin sanuda sur’ spasib online-konferencijoiden tegijoile mugoižiš čomiš programmoiš, miččed lujas meile abutaba ei tusttuda karantinan aigan, a sada hüvid melid da pagišta toine toiženke armhal kodikelel.
8 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Äirahvahaline Karjalan ma
 1. Hän sanui, miše mugoižil azjtegoil om lujas sur’ znamoičend, ved’ ningoižed vastused ühtenzoitaba rahvahid, abutaba niile tehta ühthižradod da tundištoitusid toine toiženke.
 1. Tarbiž sebrastada toižiden rahvahidenke da sebroidenke, tundištadas niiden kul’turanke, veroidenke da radonke, jagadas toine toiženke mahtištol da tedoil.
9 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Aleksei Petersonan jäl’gidme: 50 vodes päliči
 1. Konz ristitud pagižeba toine toiženke kodikelel, avaidabaičeze henged, muga om kebnemb kerata melentartušt materialad eravuiččile tarbhaižile temoile.
10 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Čomatar Komi–valdkundaspäi tegihe vägestajaks
 1. Koume ezmäšt päiväd konkursan ühtnikad tundištihe toine toiženke, tundištoitiba toižiden rahvahiden ezitajid ičeze rahvahiden kul’turanke da kelenke, ozutiba rahvahiden karguid, pajatiba pajoid, da muite hüvin mänetiba aigad.