Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 56 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Kukirikku” tervehtoitab teid!
 1. Galinan sanoiden mödhe nece om lujas hüvä maht keratas ühtes, pagišta vepsän kelel toine toiženke.
 1. Siš ühtnikad tundištoitihe toine toiženke, starinoičiba ičeze polhe.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Periodika”-paindišt eziti uzid kirjoid
 1. Kut sanui Galina Baburova, ”Kniigumelliččaandoi kirjutajile, kudambad vaiše zavodiba kirjutada, voimusen jagadas ičeze tundmusil da mahtištol toine toiženke.
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Randaine”-ansambl’al zavodiše uz’ elo
 1. Ühtnikad vastasoiš toine toiženke ihastusiš, starinoičeba ičeze holiš, hüviš uzištoiš da problemoiš.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Adivoiš saamelaižidenno
 1. Seminaral konkursan vägestajad vediba aigad hüvin: ei vaiše ezitiba ičeze projektoid, no vajehtihe mahtištol toine toiženke da andoiba nevondoid.
 1. Ezmäižel päiväl pit’kän matkan jäl’ghe ühtnikad kerazihe ühthe da tundištihe toine toiženke.
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Äirahvahaline Karjalan ma
 1. Hän sanui, miše mugoižil azjtegoil om lujas sur’ znamoičend, ved’ ningoižed vastused ühtenzoitaba rahvahid, abutaba niile tehta ühthižradod da tundištoitusid toine toiženke.
 1. Tarbiž sebrastada toižiden rahvahidenke da sebroidenke, tundištadas niiden kul’turanke, veroidenke da radonke, jagadas toine toiženke mahtištol da tedoil.
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Aleksei Petersonan jäl’gidme: 50 vodes päliči
 1. Konz ristitud pagižeba toine toiženke kodikelel, avaidabaičeze henged, muga om kebnemb kerata melentartušt materialad eravuiččile tarbhaižile temoile.
7 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Čomatar Komi-valdkundaspäi tegihe vägestajaks
 1. Koume ezmäšt päiväd konkursan ühtnikad tundištihe toine toiženke, tundištoitiba toižiden rahvahiden ezitajid ičeze rahvahiden kul’turanke da kelenke, ozutiba rahvahiden karguid, pajatiba pajoid, da muite hüvin mänetiba aigad.
8 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ei sa unohtada
 1. Asttes ristitud kosketihe toine toiženke, jagoihe ičeze kanzan istorijoil.
9 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Eläm ühtes čomas mirus
 1. Ezmäine päiv oli joudajan, kaik ristitud voiba tundištadas toine toiženke, kacta sijad da kävelta čomiden korktoiden mägiden keskes.
 1. Kaik nagroiba da jagoihe toine toiženke hüväl melel da elovägel.
10 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ezmäižes päiväspäi hö tegihe sebranikoikš
 1. Ned zavodiba ühtes magata, söda, väta toine toiženke.