Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 44 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Armaz ristit
  1. Tedan völ sen, mise mamoi voi eläda üksnäin vaise viž vott, kut tatoi läks’ toižhe miruhu.
2 вепсский Средневепсский восточный
подкорпус вепсских сказок D'oočk'aine i hirut
(Девочка и мышка)

  1. D'oočk'aižen sädat’, pani šauguižehe tuhkad touknan sijas kašaks, pani čurud toižhe šauguižehe surman sijas, pani kirpicaižid liiban sijas.
3 вепсский Средневепсский западный
диалектные тексты Hiin’antego
  1. Pol’ virstad kuumandes Ihakjärvespei, kus mii hiin’an tegimei, oli Mat’t’ar’v, hänespei jo toižhe polhe ojad jostas, ven’aks ka vodorazdel.
4 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus sanub, ken händast möb
  1. 22Openikad kacuiba toine toižhe tedmata, kenen polhe hän pagiži.
5 вепсский Северновепсский
подкорпус вепсских сказок Ižand emaganke da sused-lihanik
(Хозяин с хозяйкой да сосед-мясник)
  1. Kut tult'he mecha i mida se ii nähkįi: ühtes bokas barbikod kazdaze däredad, toižhe polhe kacuhtad ka ses bokas pedajad enččed dölole mödha koverdeleze.
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Jäti suren jäl’gen Karjalan kul’turaha
  1. Hän ozuti meile, kut pidab mända, kut pidab kargaita, kut pidab kacta toine toižhe.
7 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kolumba
  1. Da läksi toižhe pol’he.
8 вепсский Средневепсский восточный
диалектные тексты Kut endo tegüudihe taukhun
(Как раньше устраивали толоку)


  1. A rahng’au lähtob toižhe bokha, rahnoi söda tahtoib, ka hänou ii rahnoind meles, sönd meles.
9 вепсский Средневепсский восточный
диалектные тексты Kut gol’l’ mužik manit’ bajarin’ (sarn AA 1525 (условно))
(Как бедный мужик обманул барина (Сказка))

  1. Astui, astui, putui toižihe maihe, toižhe carstvoho.
10 вепсский Средневепсский западный
диалектные тексты Kut kävin’ mecoid’ samha
(Как я охотился на глухарей)
  1. Kaclemoi pimedaha, polhe, toižhenikus nikeda en näge, a kulen ken-se höpkäb.