Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 1 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kut üks’ priha openzi kovas carid
  1. Ku sihe panda parden, ka orav kogonaižes päiväs ei voinuiži toižes lopuspäi toižhesai hüppida.
  1. Mugoine sur’ oli, miše päskhaižele pidi kogonaižen päivän leta, miše sarvespäi toižhesai putta.