Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 5 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kargaidajad lindudHronika-kirjutez
  1. Ku baboi oliži kodiš, ka ristimam toiži lahjan.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Melentartuz’ praznikaha ei sambu!
  1. Tahtoin sanuda sur’ spasib praznikan tegijoile i toivotada, mišeElonputoiži ristituile hüväd mel’t völ pit’kha.
3 вепсский библейские тексты (переводные) Pu i plodud
  1. 43«Ei ole hüväd pud, kudamb toiži pahad satust, i ei ole pahad pud, kudamb toiži hüväd satust.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Segoinuded lindud. 1 PALA. 7-9. lugu
  1. Ku baboi oliži kodiš, ka ristimam toiži lahjan.
  1. Voib olda, ku opendai toiži meile lahjan, ka mamoi lahjoičiži hanele kazipaikan.
5 вепсский библейские тексты (переводные) Vinpun oksad
  1. 2Hän čapab minuspäi kaikuččen oksan, mitte ei to ploduid, no kaikuččen oksan, mitte tob ploduid, hän puhtastab liigahižiš barboišpäi, miše se toiži ploduid enamban ku ende.