Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 22 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Čudosine rahvaz
 1. Miččid tegoid minä tegen, midä mugošt minä radan, kut ičtäin vedän, miše mindai näritadas ninga, a ei toižin?
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ei sa abutada sille, ken iče ei tahtoi
 1. Nece andab voimust norištole sada uzid tedoid da mahtištod, toižin kacta sihe, kut pidab kaita meiden rahvahiden kel’t da kul’turad.
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ELDIA – oppindprojektan tegonsatuz
 1. Toižin meletaba vaiše ned, kenen rad kut-se om sidotud vepsän kel’he: žurnalistad, opendajad, tedomehed, üläopenikad...
 1. Kelen satused’-znam sai vähemb kaikid lugud völ sikš, miše vepsän kel’t ei kävutagoi kut openduzkel’t školas, mugažo ei opekoi toižin, vepsänkelišt mediad om vähän i sidä ei kävutagoi muga äjan.
4 вепсский библейские тексты (переводные) Kaks’ sur’t vešt
 1. 36Siloi Iisus sanui heile: «Nügüd’ om toižin.
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kenen heng holdub školan elos… Kalagen školan ohjandusen istorii
 1. Toižin rata siloi ei sand.
6 вепсский библейские тексты (переводные) Manitesiden, prostindan i uskondan polhe
 1. 17 Iisus sanui openikoile:

  «Manitusile tarbiž tulda, ei voi toižin olda, no voi sidä, kenen kal’t ned tuleba!
7 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Nevest-hir’
 1. Sid’ hän toižin zavodi kacta norembaha poigaha.
8 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Pandas zavet, loitas Jumalale
 1. L’udmila Popova: ”Siloi oli toižin.
9 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Parahim nevoi, sebranik, ristit mirus
 1. No meiden elo-oza navedib nagrda meiden tahtoid, i tegeb kaik ani toižin.
10 вепсский Средневепсский западный
подкорпус вепсских сказок Pihkmut da kivut
(Скатёрка и жерновок)

 1. Prihäine:
  - Ed anda hiiväižou, mina otan toižin'.