Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 5 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский библейские тексты (переводные) Iisusan valatuz
  1. 9Nenil päivil Iisus tuli Galilejan Nazaretan lidnaspäi, i Joan valati händast Jordanjoges.
2 вепсский библейские тексты (переводные) Joan Valatai
(Joan Valatai)
  1. 6 avaižiba ičeze grähkäd, i Joan valati heid Jordanjoges.
3 вепсский библейские тексты (переводные) Joan Valatai
  1. Joan valati rahvahatomas mas i saneli, miše rahvahale tarbiž kärautas grähkišpäi i valatadas, miše heiden grähkäd oliži pästtud.
  1. avaižiba ičeze grähkäd, i Joan valati heid Jordanjoges.
4 вепсский библейские тексты (переводные) Joan Valatai i Messia
  1. Hän eli sigä heidenke kuverdan-se aigad i valati mehid.
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mäggärv’. Külä, kudambas minä rodimoi
  1. Noid prihan öl seižuti karzn’aha i valati vedel vaihideke, nu tuli-ki hänenno mužikan vägi, i ak vactui.