Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 26 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Pajokeraižele” täudui viž vot!
 1. Kaikuččen voden sidä varastaba kut lapsed, muga külän eläjad-ki, kudambad hüviš meliš tuleba kacmaha, kut lapsed pajataba vepsän kelel.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Adivod Petroskoišpäi vepsän man školiš
 1. lujas tarkas kundliba kaiken, andoiba hüvid vastusid kaikihe küzundoihe i sanuiba, miše möst varastaba vepsläižid aktivistoid ičeze školihe.
3 вепсский Южновепсский
подкорпус вепсских сказок Eliba uk da mamš
(Жили старик со старухой)

 1. Varastaba ehtan.
4 вепсский Южновепсский
диалектные тексты Eliba uk da mamš (sarn)
(Жили старик со старухой (Сказка))


 1. Varastaba ehtan.
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Hüväd lugemišt!
 1. Al’manah lähteb eloho kerdan vodes i sidä varastaba vepsän literaturan navedijad.
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Hüviš meliš oldes
 1. No oma küläs heredas joksii jogi, puhtaz il’m da hüvätabaižed ilosižed eläjad, kudambad surel tahtol varastaba da vasttaba adivoid Karjalan erazvuiččiš agjoišpäi.
7 вепсский библейские тексты (переводные) Käskabunik, kudamb varastab ičeze ižandad
 1. 36Olgat mugoižed kut käskabunikad, kudambad varastaba ičeze ižandad sajaspäi: oma vaumhed sid’-žo avaidamha uksen, konz hän tuleb i kolkotab.
8 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kirjutajad lähteba Tartuhu
 1. Kongressan tegijad varastaba da surel tahtol tarkišteleba toižidki kandidatoid.
9 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kut kaimdad mänijad vot, mugoižen-ki uz’ linneb
 1. Ristitud tegeba mänijan voden ühthevedoid, johtutaba hüvid azjoid, miččed oliba sil vodel, jätaba sihe pahoid johtutesid da varastaba Uden Voden čudod.
10 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mäggärv’. Külä, kudambas minä rodimoi
 1. * * *
  Oma Biblijas minun armhas Jekklesiastan kirjas kahtendestoštkümnendes palas mugoižed vaihed:
  Mäneb ristit ičeze igähižehe kodihe, i jo irdal varastaba händast voikajad.